GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/11/2020 - Koop geen voertuigen die niet voldoen aan de ecoscore-eis!

Gemeenten melden dat zij vergunningen moeten weigeren voor voertuigen die niet beantwoorden aan de milieueisen. 

De vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG) laat ons weten dat gemeenten nu en dan nog moeten vaststellen dat er exploitanten zijn die een voertuig aangekocht hebben dat niet voldoet aan de nieuwe vergunningsvoorwaarden (ecoscore).

Er worden gevallen gemeld van:

  • Exploitanten die een voertuig aankopen dat niet voldoet aan de nieuwe eisen en dan teleurgesteld zijn wanneer zij hun – nieuwe – vergunning aanvragen (voertuig wordt geweigerd);
  • Exploitanten van een lopende vergunning die er van uitgaan dat een nieuw aangekocht voertuig sowieso mee kan opgenomen worden bij overstap naar de toekomstige nieuwe vergunning onder de nieuwe regelgeving. Ook hier volgt een zware teleurstelling als het voertuig in 2020 aangekocht werd en niet aan de milieueisen beantwoordt.

Wij raden de huidige vergunninghouders, die in de overgangsperiode in de uitdovende regelgeving functioneren, aan om goed op te letten voor de voertuigvoorwaarden!

En ook bij de nieuwe aanvragen van een vergunning IBP als er nog geen voertuig is: let goed op voor de milieueisen bij aankoop van uw voertuigen.

Het is altijd bijzonder jammer wanneer men bij aanvraag van de nieuwe vergunning IBP moet vaststellen dat het voertuig dat men zopas aangekocht heeft, niet voldoet aan de eisen!

Ons advies aan de leden van GTL:

Als u  een voertuig koopt en inschrijft bij de DIV, met de bedoeling om dat voertuig op een bepaald moment mee op te nemen in de nieuwe exploitatievergunning, dan doet u er goed aan om op de bestelbon aan te geven dat het voertuig voldoet aan de vereiste minimum ecoscore (ecoscore 71 indien tot 5 zitplaatsen, 66 indien tussen 5 en 8 zitplaatsen en 56 indien het een minibus is met 8 zitplaatsen) 

Voor de regels verwijzen we u naar onze nieuwsbrief van januari: 

9-1-2020 - Let op de ecoscore bij aankoop van nieuwe voertuigen (link)

Top