GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

ECOLOGIE

  

Ontwerp en gebruik van taxi’s zorgen ervoor dat taxi’s de meest groene voertuigen zijn op de weg

De taxivloot van de bedrijven in de meeste Europese landen is amper 3 tot 5 jaar oud, wat inhoudt dat de voertuigen voorzien zijn van de meest recente groene technologie en daardoor tot de meest ecologische voertuigen op de weg behoren.

Taxivoertuigen zijn jonger dan de gewone particuliere voertuigen. Zij beantwoorden aan de laatste opgelegde normen ( Euro V voor de meeste), is de gemiddelde uitstoot van een taxi significant lager dan die van een gemiddeld privaat voertuig. In Frankrijk is de ouderdom van de taxi-vloot 2,5 jaar ten opzichte van de gemiddelde ouderdom van 8 jaar van een private wagen.

Alle taxi’s ondergaan zeer regelmatig een autokeuring, om zeker te zijn dat zij geen enkel technisch defect vertonen dat de veiligheid van de inzittenden in gevaar kan brengen maar ook om ervoor te zorgen dat de taxi’s in perfecte staat blijven en de milieunormen respecteren. Zo dragen de taxi’s bij tot een ecologische mobiliteit.

Pioniers van nieuwe technologieën

In Europa worden voor taxi’s steeds meer hybride wagens gebruikt, die klassieke brandstoffen en elektriciteit combineren. Ook elektrische voertuigen die volledig draaien op batterijen, worden op veel plaatsen getest in de taxisector, die daarmee de ideale proeftuin vormt voor al deze nieuwe technologieën.

Parijs telt al meer dan 800 hybride taxi’s, omdat er geen BTW- recuperatie is op de dieselwagens. Door de BTW- aftrek op brandstofgebruik bij hybride wagens, zal het aantal hybridetaxi’s op de Franse markt nog toenemen. Ook ziet men volledig elektrische taxi’s in de Parijse straten.

In Denemarken bestaat de taxivloot uit voertuigen die tenminste beantwoorden aan energieklasse C of beter, wat zal bijdragen tot een verminderde CO2- uitstoot van 18.000 ton tegen 2013.

In Duitsland maakt al meer dan 20% van de taxivloot gebruik van alternatieve brandstoffen en dit aandeel is continu aan het stijgen.

Het aandeel van het gebruik van alternatieve brandstoffen klom in Stockholm van 40% in 2010 naar 55% in 2011. Zweden heeft zelfs één van de meest ecologische taxivloten in Europa met 19,4% van alle taxi’s dat gebruik maakt van biogas of aardgas (GNC), en met 6,5% van de taxi’s dat op ethanol rijdt. Tenslotte is 6% van alle taxi’s een hybridevoertuig.

Buenos Aires heeft een taxivloot waarvan de ouderdom gemiddeld 4 jaar is en waarvan 68% van de taxi’s op aardgas (GNC) rijdt.

Taxi’s, de meest ecologische manier om wagens te gebruiken

Taxi’s zijn de beste manier om een wagen te gebruiken. Eén enkele taxi vervoert 10 à 20 personen per dag en rijdt in het algemeen meer kilometers in zijn levensloop dan een normaal particulier voertuig, wat het aantal voertuigen op de wegen vermindert. Daardoor dragen taxi’s ook bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot tijdens de volledige levenscyclus van voertuigen, per persoon en per kilometer.

In de meeste steden zorgt het gebruik van moderne routing-technologie voor het bereiken van taxi’s die zich in de onmiddellijke omgeving bevinden, zodat men de lege kilometers zo laag mogelijk kan houden en de passagier deur-aan-deur vervoer kan garanderen of hem steeds tot een halte van het openbaar vervoer kan brengen.

Het inzetten van taxi’s voor ziekenhuizen, scholen en andere sociale instellingen, vermindert de afhankelijkheid van de burgers van hun eigen wagen. Door het aantal kilometers met particuliere wagens te verminderen, hoeven de gezinnen ook niet over een tweede familiewagen te beschikken en ontsnappen zij aan de lastige zoektocht naar schaarse en dure parkeerplaatsen in de stad.

Taxibedrijven weten dat steeds meer klanten milieubewust zijn en de voorkeur geven aan ecologische alternatieven, zoals vervoer in hybride voertuigen. Sommige taxibedrijven bieden daarom de mogelijkheid om voor hun verplaatsing een voertuig met lage uitstoot of een hybridewagen te bestellen.

In Denemarken heeft de taxisector, onder de leiding van het Deense Taxi-Raad (DTR), een eigen Milieucommissie opgericht. Zij is samengesteld uit klimaat-experten en afgevaardigden van de Deense taxibedrijven en moet tegen 2020 een nieuwe milieustrategie ontwikkelen voor de vergroening van de Deense taxivloot.

 

 

 

Top