GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

TOEGANKELIJKHEID

   

Taxi’s zijn van essentieel belang voor de mobiliteit van personen die niet zelf kunnen rijden of het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken

Voor veel personen met beperkingen, die bijvoorbeeld niet kunnen rijden of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, zijn taxi’s en diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur als verplaatsingsmiddel onontbeerlijk.

 

In vele steden zijn de taxi’s uitgerust voor het vervoer van rolstoelen en zijn de taxichauffeurs goed opgeleid om personen met een handicap te helpen en te begeleiden.

In het Verenigd Koninkrijk maken personen met een handicap 67% meer gebruik van taxidiensten en diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur dan het algemeen publiek.

In Finland betaalt de overheid de dagelijkse verplaatsingen per taxi van en naar het werk of van en naar school, alsook maandelijks 18 gesubsidieerde trajecten voor recreatieve doeleinden aan personen met een mobiliteitsbeperking.

         

Een proactieve sector

Een studie van de IRU in samenwerking met CEMT heeft aanbevolen om de nood aan taxitoegankelijkheid op lokaal niveau op te lossen, op basis van twee types van voertuigen :

Type 1 – Toegankelijke Taxi’s:  voertuigen die speciaal uitgerust zijn om het meeste (maar niet alle) vervoer van rolstoelgebruikers of van personen met andere beperkingen mogelijk te maken.

Type 2 – “Standaard” toegankelijke taxi’s : voertuigen die uitgerust zijn om personen met een mobiliteitsbeperking te kunnen vervoeren, voor zover die in staat zijn uit hun rolstoel te stappen en plaats te nemen op een zitplaats in de taxi.

De studie raadt de taxibedrijven aan om hun vloot uit te rusten met deze twee types van voertuigen zodat zij een adequate dienstverlening kunnen verzekeren. De verdeling van deze twee types van voertuigen over de vloot van een bedrijf, zal uiteraard afhankelijk zijn van plaats tot plaats en van land tot land.

De IRU heeft specifieke richtlijnen (2008) en check-lists (2010) opgesteld om de taxiuitbaters en taxichauffeurs te voorzien van nuttige informaties en advies om hen te helpen de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren, in het bijzonder voor passagiers met een mobiliteitsbeperking.

De financiële steun van de overheid voor het vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking is essentieel wil men dat de taxiondernemingen kunnen investeren in duurdere voertuigen die beter toegankelijk zijn, zodat de personen met een handicap zich kunnen verplaatsen, werk kunnen vinden, op medische raadplegingen kunnen gaan, hun boodschappen kunnen doen, etc… .

 

 

 

 

 

 

Top