GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/09/2023 - Transportsector verzet zich tegen EU-plan om het B-rijbewijs te splitsen

 

De Europese federaties IRU, FIA Region I en ACEA verzetten zich  tegen de splitsing van het B-rijbewijs voor personenwagens in twee categorieën, zoals dit voorgesteld wordt in een ontwerpverslag van het Europees Parlement over de EU-rijbewijsrichtlijn.

Eerder dit jaar stelde de Europese Commissie haar Verkeersveiligheidspakket voor aan de EU-wetgevingsinstellingen, waar wijzigingen opgenomen zijn van de huidige richtlijn over het rijbewijs voor alle voertuigcategorieën in de EU.

De rapporteur van het Parlement die deze herziening leidt, stelt voor om het B-rijbewijs in twee categorieën te splitsen: rijbewijs B voor voertuigen tot 1,8 ton en rijbewijs B+ voor voertuigen tussen 1,8 en 3,5 ton.

Concreet betekent dit dat de meeste huidige bestuurders van elektrische wagens (elektrische voertuigen met een compacte batterij wegen al meer dan 1,8 ton!) en van grotere personenvoertuigen en bestelwagens, een nieuwe rijbewijscategorie zouden moeten behalen.

Dit zou gevolgen hebben voor zowel privébestuurders als professionele bestuurders van de personenwagens (taxidiensten of minibussen) en bestelwagens (pakjesbezorgers). De huidige regels voorzien slechts in één rijbewijscategorie, B, voor alle voertuigen tot 3,5 ton. 

Raluca Marian, IRU-directeur EU-belangenbehartiging: "Deze wijzigingsvoorstellen houden geen rekening met de gevolgen voor de houders van de rijbewijzen en vormen een daadwerkelijke bedreiging voor de transitie naar elektrische voertuigen. en voor de continuïteit van de vervoersdiensten."

Het voorstel van een extra opleiding en examen voor het B+ rijbewijs zou ook financiële, administratieve en praktische gevolgen hebben voor alle huidige professionele bestuurders en operatoren die in dat geval een upgrade van hun rijbewijs moeten ondergaan.

 "We rekenen erop dat de Transportcommissie van het Europees Parlement de burgers, de beroepschauffeurs en de transportbedrijven zal steunen door al deze nieuw voorgestelde regels met betrekking tot de B+ categorie te verwerpen en het rijbewijs B niet op een kunstmatige en onverantwoorde wijze zullen splitsen in twee categorieën," concludeerde Raluc Marian.

Lees hier de brief van de IRU aan de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement

Top