GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/11/2022 - Indexering Lonen VVB-Chauffeurs per 1 november 2022

Per 1 november 2022 worden daardoor de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de VVB-chauffeurs verhoogd met 2 %.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor VVB-chauffeurs in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/11/2022:

Anciënniteit

Uurloon
  1/11/2022

Uurloon
  1/09/2022

Tot 3 jaar

€ 14,4112

€ 14,1286

Vanaf 3 jaar

€ 14,5554

€ 14,2700

Vanaf 5 jaar

€ 14,6994

€ 14,4112

Vanaf 8 jaar

€ 14,8434

€ 14,5525

Vanaf 10 jaar

€ 14,9874

€ 14,6935

Vanaf 15 jaar

€ 15,1320

€ 14,8353

Vanaf 20 jaar

€ 15,2761

€ 14,9766

De chauffeurs van de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 november 2022 op € 1,6682 per uur  wordt vastgesteld.

Top