GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/02/2024 - Uber reed zes jaar lang illegaal in Brussel

In een recente uitspraak oordeelde het Brusselse Hof van Beroep dat UberX al meer dan 6 jaar illegaal opereerde. De taxibedrijven kunnen nu schadevergoeding eisen.

Door zijn applicatie UberX tussen 2015 en 2022 in het Brussels Gewest te exploiteren, heeft Uber daden gesteld die in strijd zijn met de geldende regels inzake marktpraktijken, aldus het hof van beroep van Brussel in een vonnis van afgelopen vrijdag. Kortom, heeft, het Hof gezegd dat UberX zes jaar lang op een illegale manier gewerkt heeft in Brussel.

Deze uitspraak zou in principe een einde moeten stellen aan de juridische strijd die in 2018 werd opgestart door de Belgische Taxifederatie (Febet) gesteund door een twintigtal chauffeurs. Deze chauffeurs, verdedigd door advocaten Nicholas Ouchinsky en Antoine Chomé, hadden de rechtszaak aangespannen met het doel, UberX te laten verbieden in de straten van het Brussels Gewest.

Al in 2014 oordeelde de rechtbank dat Uber taxidiensten aanbood (toen noch UberPop) zonder te voldoen aan de relevante wetgeving.
Men beval om te stoppen met het aanbieden van deze diensten via de Uber-app in Brussel. Uber reageerde toen door UberX aan te bieden, een nieuwe dienst van limousinediensten onder vergunning wagenverhuur met chauffeur (VVB) .

Na verlies in eerste aanleg gingen Febet  en de taxichauffeurs ook daartegen in beroep. Begin 2021 oordeelde het Brusselse Hof van Beroep dat ook UberX de Brusselse regelgeving voor taxidiensten overtrad. Die reglementering verbood toen aan de VVB-voertuigen een radiozender of -ontvanger te gebruiken, wat dus ook het geval was bij smartphone-apps.

Het Hof van Beroep legde uit dat dit een inbreuk was op de taxi-ordonnantie, en dus "een feit is dat strafbaar is". Alvorens een standpunt in te nemen, had het Hof van Beroep echter besloten om zich tot het Grondwettelijk Hof te wenden om na te gaan of de Brusselse wetgeving verenigbaar was met, onder andere, de vrijheid van ondernemerschap.

Begin juni 2022 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak en verklaarde dat de Brusselse Taxi-ordonnantie van 1995 inderdaad in overeenstemming was met de Grondwet en dat UberX in overtreding was. Op dat moment werden de discussies hervat voor het Hof van Beroep, dat nu uitspraak heeft gedaan.

Open deur naar schadevergoeding
 

In deze nieuwe uitspraak oordeelt het Hof van Beroep dat UberX inderdaad de taxiregels heeft overtreden tussen 3 september 2015 en 10 december 2021, de dag voordat een Brusselse hervorming, bekend als de zogenaamde 'pleisterordonnantie' (vanwege het plakwerk om de Uberchauffeurs te redden), van kracht werd. 

De rechtbanken vonden dat UberX handelingen had begaan die in strijd waren met de eerlijke marktpraktijken in de periode tussen de inwerkingtreding van deze tijdelijke 'pleister-ordonnantie' en de inwerkingtreding van de nieuwe ordonnantie van de Brusselse taxihervorming van 9 juni 2022, die de regels eindelijk zou vastleggen voor een kader waarin  UberX en taxi's kunnen samenleven.

"De overtreding is definitief vastgesteld, nu moet alleen nog de schade en het oorzakelijk verband worden aangetoond."

Antoine Chomé, Advocaat van FEBET en van taxibedrijven

Het is nu duidelijk dat de rechtbanken sinds de hervorming van de Brusselse taxiwetgeving, de aangeklaagde partij niet meer de stopzetting van de activiteiten meer mogen bevelen. Toch opent deze uitspraak de deur voor een schadeclaim door taxibedrijven, zoals Antoine Chomé, de advocaat die Febet en de taxibedrijven verdedigt, bevestigde.

"De fout is definitief vastgesteld; het enige wat nog moet worden bewezen is de grootte van de schade en het oorzakelijk verband", legde de advocaat uit. Volgens de advocaat zou de schadevergoeding in de tientallen miljoenen euro's kunnen lopen.

"De nieuwe wetgeving heeft alle spelers in de taxisector de langverwachte duidelijkheid gebracht. De Uber-app brengt passagiers nu in contact met "straattaxi's" maar ook met "standplaatstaxi's". De Brusselse regering heeft het Uber-platform een vergunning verleend en het bedrijf voldoet volledig aan de regelgeving", aldus Uber. Het bedrijf analyseert momenteel ook de uitspraak in kwestie.

Samengevat

  • Een recente uitspraak van het Hof van Beroep verklaarde de UberX-toepassing illegaain Brussel voor meer dan zes jaar.
  • Het protest werd geleid door de Belgische Taxifederatie (Febet) en taxichauffeurs.
  • Aangezien de wetgeving veranderd is sinds het begin van de juridische strijd, is het niet langer mogelijk om de stopzetting van de activiteiten te vragen.
  • Maar deze uitspraak zou de deur kunnen openen voor schadeclaims.

Bron: L'Echo, 26 februari 2024

Top