GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/04/2024 - Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering voor zelfstandigen die voor platformdienst werken

Zelfstandigen die voor een platformdienst werken - zoals fietskoeriers - zullen vanaf 1 januari 2026 onder een verplichte ongevallenverzekering van gemeen recht vallen. Dat staat in een KB van minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR), waarvoor de ministerraad vrijdag het licht op groen heeft gezet.

De verzekering zal alle schade dekken als gevolg van arbeidsongevallen en ongevallen op het traject van en naar het werk. Het besluit legt ook minimale garantievoorwaarden vast voor verzekeringscontracten indien het platform geen verzekering heeft afgesloten. Het wordt ook verplicht een privaat garantiefonds op te richten.

De verplichting gaat pas in vanaf januari 2026. Dat moet iedereen voldoende tijd geven om die verzekering in orde te krijgen. Volgens minister Clarinval bieden grote spelers als Deliveroo en Uber al een ongevallenverzekering aan, zij het wel beperkter. "Het personeel moet een adequate bescherming krijgen. Ze verlenen diensten waarbij het risico op ongevallen groter is dan normaal", aldus Clarinval.

Bron: Belga, 29.03.2024

Top