GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/11/2023 - Uitnodiging De Lijn voor een infosessie VOM Flex op afroep op 1/12/2023

Meld u zeker aan voor deze infosessie over de aanbesteding, ze gaat digitaal (via Teams) door op december om 11u00.

In navolging op onze nieuwsbrief van 13/11/2023 - "Geïnteresseerd in VOM - Flex op afroep? Nieuwe tender is gepubliceerd!"   nodigt De Lijn de taxibedrijven uit voor een infosessie op vrijdag 1 december 2023 van 11u tot 12u. Er zal een korte toelichting gegeven worden bij de meest essentiële punten uit het bestek (ca. 15 min.). Hierna is er ruimte om vragen te stellen.

Indien u geïnteresseerd bent kan u zich kenbaar maken via Info-VOM@deLijn.be 

Vervolgens zal De Lijn alle gegadigden uitnodigen voor een Teams-overleg op 1 december 2023 om 11u.

Mocht u nu al vragen hebben, kan u deze ook stellen via: Info-VOM@deLijn.be.

Laat de kans niet voorbijgaan om erkend te worden voor het VOM-Flex op afroep! 

Ook voor taxibedrijven die actief zijn in regio's die nog niet in de aanbesteding voor de opstartfase beginnend op 6 januari opgenomen zijn, is dit belangrijk, want het vervoer op maat zal wellicht op langere termijn naar heel Vlaanderen verder uitgebreid worden! 

Top