GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/06/2023 - Verlenging soepele en goedkope relance-overuren

Vanaf 1 juli 2023 zal het terug mogelijk zijn om er gebruik van te maken

Ook in 2023, 2024 én het eerste semester van 2025 (t.e.m. 30/06/2025) kunnen bedrijven via het zeer flexibel kader van de “relance-uren” hun werknemers extra inzetten wanneer zij dit wensen. Vanaf 1 juli 2023 zal het terug mogelijk zijn om er gebruik van te maken. Deze maatregel werd in de Nationale Arbeidsraad op 30 mei bekrachtigd (cnt-nar.be).

De concrete voorwaarden voor deze vrijwillige relance-overuren zijn de volgende:

  • Er moet geen overloontoeslag worden betaald.
  • Er wordt geen RSZ gerekend op deze overuren.
  • Ze zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.
  • Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd, zij moeten dus niet worden gerecupereerd.
  • De ‘gewone’ vrijwillige of andere overuren moeten niet zijn opgebruikt.

Daar dit wetsontwerp, waarover een akkoord bestaat binnen de regering (Ministerraad van 12 mei 2023), moet nog een parlementaire weg moet volgen alvorens erover kan gestemd worden. De verschillende Federale Overheidsdiensten hebben al gecommuniceerd dat de toepassing van deze maatregel van de 120 relance-uren in elk geval al in de praktijk zal aanvaarden vanaf 1 juli 2023 totdat de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn. Dit is in het bijzonder het geval voor de RSZ.

 Enkel voor de bedrijfsvoorheffing zullen – in afwachting van de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen – de bedrijfsvoorheffing doorgestort moeten worden. Wanneer die nieuwe bepalingen in werking zijn getreden, hebben de werkgevers de keuze om ofwel de bedrijfsvoorheffing op de reeds gepresteerde vrijgestelde relance-overuren terug te vorderen via corrigerende BV-aangiftes, ofwel om de verrekening via de belastingaangifte van de belastingplichtige-werknemers te laten verlopen.

Top