GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

03/06/2024 - Sectoraal aanvullend pensioen (SAP) arbeiders-bedienden taxisector start op 1/1/2025

Herinnering aan taxibedrijven die ook met bedienden werken: Deadline 15 juni!

HERINNERING AAN DE BEDRIJVEN MET BEDIENDEN, DIE EEN AANGETEKNDE BRIEF ONTVINGEN VAN HET FONDS VOOR DE TWEEDE PIJLER TAXI.

Met ingang van 01.01.2025 wordt een sectoraal aanvullend pensioen (SAP) ingevoerd voor arbeiders en/of bedienden die werkzaam zijn in taxi’s en verhuur van voertuigen met bestuurder. De wettelijke harmonisatieverplichting zorgt ervoor dat de bedienden werkzaam in uw ondernemingsactiviteit tevens aanspraak maken op het SAP. 

Situatie 1: u heeft op ondernemingsniveau geen gelijkwaardig aanvullend pensioenplan/groepsverzekering voor uw bedienden: Uw bedienden worden automatisch vanaf 01.01.2025 verplicht aangesloten bij het SAP bedienden, net zoals de arbeiders. Hiervoor dient u niets te ondernemen en de aansluiting verloopt automatisch via de sector. RSZ zal vanaf dan de bijdragen innen ter financiering ervan. 

Situatie 2: u heeft op ondernemingsniveau een gelijkwaardige aanvullend pensioenplan of groepsverzekering voor uw bedienden en u wenst buiten toepassing te blijven van het SAP: Indien uw huidig ondernemingsplan minstens gelijkwaardig is aan het SAP bedienden taxi/VVB kan u uitgesloten worden van het toepassingsgebied. 

U moet ten laatste op 15.06.2024 de ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring en het actuarieel attest (op te vragen bij makelaar, verzekeraar of pensioenfonds) aangetekend versturen naar de sectorale inrichter: FBZ P2P Taxi+, Metrologielaan 8, 1130 Brussel. 

GTL adviseert werkgevers met bedienden om aan te sluiten bij het SAP Bedienden of, als ze  al een eigen aanvullend pensioen (groepsverzekering) aan hun bedienden betalen en willen blijven betalen, voor 15/6 de nodige attesten  te versturen. Anders ontstaat het risico dat je  dubbel gaat betalen aan uw huidige groepsverzekering en aan het SAP.


Top