GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/06/2022 - Grondwettelijk hof bevestigt veroordeling van Uber X wegens fraude

Hard vonnis voor Uber: het platform heeft 7 jaar lang effectief gefraudeerd, ten nadele van de taxi-exploitanten en chauffeurs. Volgen er schadeclaims?

De bepalingen van de Brusselse ordonnantie van 1995 betreffende taxi's en wagenverhuurdiensten met chauffeur  en het overeenkomstige Waalse decreet zijn niet in strijd met de grondwet voor zover zij het gebruik verbieden van telecommunicatiemiddelen aan boord van VVB's voor het doorgeven van rechtstreekse opdrachten voor taxidiensten, zo heeft het Grondwettelijk Hof donderdag geoordeeld.

In deze bepalingen is bepaald dat voor wagenverhuurdiensten met chauffeur huurovereenkomsten voor minimaal drie uur moeten worden gesloten en dat bestellingen voor ritten via het geolocatiesysteem van een mobiele telefoon in Brussel verboden zijn.

In zijn uitspraak van donderdag achtte het Grondwettelijk Hof dit niet in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het hof ontving hierover een prejudiciële vraag, gesteld door het hof van beroep.

In januari 2021 had deze de praktijk van Uber X als "frauduleus" gekwalificeerd voor zover de multinational illegaal een taxidienst organiseerde door gebruik te maken van VVB-diensten via bestellingen, die onmiddellijk aan de voertuigen werden overgemaakt via apparatuur.

"Artikel 17, lid 1, punten 5 en 9, van het decreet van 27 april 1995 en artikel 19, lid 1, punt 6, van het decreet van 18 oktober 2007 zijn derhalve verenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en met artikel 6, lid 1, VI, punt 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de institutionele hervormingen, gelezen in samenhang met de door de artikelen II, punten 3 en 4, van het Stafwetboek gewaarborgde vrijheid van ondernemerschap. en II.4 van het Wetboek van economisch recht, en met de vrijheid van vestiging, gewaarborgd door artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie", aldus het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van donderdag.

 Gesterkt door dit nieuw arrest, kondigt een deel van de Brusselse taxisector al aan opnieuw naar de rechter te zullen stappen om vergoedingen te eisen voor de schade die gedurende zeven jaar is geleden door de frauduleuze praktijken van UBER.

Top