GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

03/05/2024 - Indexering lonen garagepersoneel op 1 mei 2024

Per 1 mei 2024 worden de minimumlonen en de effectief betaalde lonen van het garagepersoneel verhoogd met 2%

De nieuwe minimumlonen voor het garagepersoneel in een 38-uren werkweek bedragen vanaf 01/05/2024:

Categorie

Minimumuurloon
 1/0
5/2024

Minimumuurloon 1/11/2023

Hulparbeider

€ 13,3586

€ 13,0967

Geschoolde arbeider - 3e categ.

€ 14,1840

€ 13,9059

Geschoolde arbeider - 2e categ.

€ 15,5950

€ 15,2892

Geschoolde arbeider - 1e categ.

€ 16,4249

€ 16,1028

Buiten categorie

€ 17,5297

€ 17,1860

Top