GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/12/2023 - Ecoscore-eisen voor taxi's in Vlaanderen

Vind hier de nieuwe tabel na aanpassing door het BVR van 9 juni 2023 over de ecoscores van toepassing vanaf 2025

EISEN VANAF 2020  VOERTUIG INGESCHREVEN ONDER T - PLAAT SINDS 1 JANUARI 2020EERSTE INSCHRIJVING DIVvanaf 2021voor 2021vanaf 2021voor 2021vanaf 2021voor 2021

WLTPNEDCWLTPNEDCWLTPNEDC

545663666771
≤ 5 zitplaatsen> 5 zitplaatsenMinibus≤ 5 zitplaatsen vanaf 5,1 m


VANAF 2025 - VOERTUIG INGESCHREVEN ONDER T - PLAAT VOOR 1 JANUARI 2025EERSTE INSCHRIJVING DIVvanaf 2021voor 2021vanaf 2021voor 2021vanaf 2021voor 2021

WLTPNEDCWLTPNEDCWLTPNEDC

545663666771
≤ 5 zitplaatsen> 5 zitplaatsenMinibus≤ 5 zitplaatsen vanaf 5,1 m


VOERTUIG INGESCHREVEN ONDER T - PLAAT VANAF 1 JANUARI 2025

WLTPWLTPWLTPWLTP


55616774

≤ 5 zitplaatsen
> 5 zitplaatsen
Minibus
≤ 5 zitplaatsen vanaf 5,1 mOPMERKINGEN

Sinds 01/01/2021 wordt voor nieuwe auto’s de WLTP waarden gebruikt om de Ecoscore 
te berekenen, en niet langer de NEDC2.0 


UITZONDERINGEN

De ecoscore-eisen zijn niet van toepassing op:
1° voertuigen die uitsluitend ingezet worden voor ceremonieel vervoer en die al meer dan 40 jaar 
in gebruik zijn, te rekenen vanaf hun bouwjaar
2° voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die een minibus zijn als vermeld in artikel 1, §2, 48,  
van het kb van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, die uitsluitend ingezet
 worden  voor het vervoer van personen met verminderde mobiliteit.
Top