GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20/02/2024 - Richtlijn over het statuut van de platformwerkers

Onderhandelingen zijn mislukt; dit wordt nu doorverwezen naar de volgende legislatuur van het Europees Parlement en van de Commissie.

Hierbij informeren we u dat de onderhandelingen over het voorstel van Europese richtlijn over het statuut van de platformwerknemers mislukt zijn. 

Een voorlopig akkoord dat vorige week bereikt werd over een Belgisch voorstel, heeft niet de goedkeuring gekregen van de vertegenwoordigers van de lidstaten in het Coreper (Comité van permanente vertegenwoordigers van lidstaten).  

Dat akkoord was nodig om dit officieel om te zetten in EU-wetgeving. Frankrijk verwierp de tekst, terwijl Duitsland, Estland en Griekenland zich van stemming onthielden.

Het voorstel van richtlijn zal nu hoogstwaarschijnlijk doorverwezen worden naar de volgende legislatuur van het Europees Parlement en van de Commissie. 

Samengevat, had het Belgisch Voorzitterschap het wettelijk vermoeden van werknemersstatuut aanzienlijk gewijzigd in het eerdere voorstel, door dit  te delegeren naar het nationale niveau. Elk land moest een nationaal kader invoeren voor het bepalen van het statuut van de platformwerkers. De criteria die eerder voorgesteld werden op EU-niveau werden geschrapt. De overige tekst van het voorstel van richtlijn bleef in het Belgisch compromis-voorstel grotendeels ongewijzigd.

Maar dat is dus niet aangenomen en het belandt voor een tijdje in de koelkast.

Top