GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/06/2023 - Overzicht evolutie aantal vergunningen in Vlaanderen

5.052 vergunde voertuigen in de taxisector in Vlaanderen.

Begin mei telde men 5.052 voertuigen in Vlaanderen:

  • Onder de nieuwe vergunning IBP 3.234 voertuigen 
  • Onder de oude vergunning taxi en/of VVB: 1.818 voertuigen 

Dat is een toename met 6% van het aantal vergunde voertuigen in vergelijking met vorig jaar. Maar het zijn nog steeds 982 voertuigen minder dan in 2019, voor de covid-pandemie en voor de taxihervorming, die in 2020 in voege getreden is. 

Top