GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31/08/2023 - Subsidies Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer

Op 18 september wordt de 14de Pendelfondsoproep gelanceerd. Bedrijven en overheden kunnen dan een dossier indienen

Wie vraagt de subsidie aan?

Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Bedrag subsidie

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient.

Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven.

De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Meer info : Op de pagina van het pendelfonds vind je meer info over welke projecten subsidieerbaar zijn.

Hoe aanvragen?

De 14de Pendelfondsoproep wordt op18 september gelanceerd. Bedrijven en overheden kunnen dan een dossiernummer aanvragen ten laatste tot 18 oktober 2023  indienen via deze website.


Top