GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/09/2018 - Nationale actiedag van de vakbonden rond pensioenen en eindeloopbaan op 2 oktober

Deelname kan leiden tot afwezigheid van werknemers

De vakbondsorganisaties verwittigden GTL dat het gemeenschappelijk vakbondsfront op 2 oktober een nationale actiedag rond pensioenen en eindeloopbaan organiseren in de verschillende gewesten van het land. Deze kan leiden tot afwezigheden van werknemers, leden en militanten die deelnemen. De afwezigheden worden als stakingsdagen beschouwd en als dusdanig vergoed aan de deelnemers.

Top