GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

04/09/2023 - Bijna 45.000 leerlingen rekenen op leerlingenvervoer De Lijn ​

Ook taxi's worden ingezet, voor vervoer leerlingen buitengewoon onderwijs.

De Lijn heeft bij de start van dit schooljaar 44.950 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs te vervoeren. Het aantal te vervoeren kinderen is met ruim 6.300 gestegen tegenover september vorig jaar. Deze groei is o.a. te verklaren door een stijging van het onderwijsaanbod in het Buitengewoon Onderwijs.

Ook dit jaar voorziet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bussen, minibusjes en taxi’s voor dat leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. In een persbericht verklaart Minister Lydia Peeters dat de ambitie ook dit schooljaar is dat geen enkele leerling langer dan 90 minuten per rit op de bus te laten zitten. Daarvoor moet ook een beroep gedaan worden op taxi's. "De uitdaging is dit jaar evenwel groter dan ooit: bijna 45.000 leerlingen maken gebruik van het collectieve vervoer, een stijging met 6.300 leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar. Ook het aantal scholen en vestigingsplaatsen is opnieuw toegenomen, wat een stijging in het aantal te bedienen locaties betekent. Dat vereist opnieuw heel wat maatwerk. Bovendien is er de huidige krappe arbeidsmarkt, waarin chauffeurs schaars zijn. Het organiseren en uitvoeren van het leerlingenvervoer is dan ook opnieuw een hele uitdaging voor De Lijn. Momenteel zit 94,45% van alle leerlingen al minder dan 90 minuten op de bus.

Evolutie aantal ritten

“De Lijn zet op 1 september welgeteld 2.115 bussen, minibusjes en taxi’s in voor het leerlingenvervoer. 

Extra budget

De lange duurtijd van de ritten in het leerlingenvervoer is een oud zeer. In september 2021 voorzag minister Lydia Peeters 1,8 miljoen euro voor de meest precaire situaties. In december 2021 volgde een financiële injectie van 11 miljoen euro. Zo konden extra bussen, minibusjes en taxi’s ingezet worden en verbeterde de situatie voor bijna 4.000 leerlingen. In mei 2022 maakte minister Peeters bekend dat ze voor het schooljaar 2022-2023 een extra budget van 26,6 miljoen euro voorzag voor extra ritten.

Top