GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/09/2023 - Vier nieuwe CAO's ondertekend voor arbeiders onder Taxi-of VVB-CAO

Het Paritair comité 140 heeft op donderdag 21 september 4 CAO's ondertekend ter uitvoering van het sociaal akkoord 2023-2024

De 4 CAO's geven uitvoering aan het protocolakkoord voor 2023-2024 (link):

  1. CAO over de Voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur": Hierin werd een nieuwe jaarlijkse  indexeringsformule (jaarlijks op 1 januari) ingevoerd voor een aantal vergoedingen of sociale voordelen.
  1. CAO ecochequesdeze CAO gaat in op 21/9/2023 en bepaalt dat aan arbeiders vanaf januari 2024 ecocheques van 250 euro (voltijdse, volledige prestaties in 2023) betaald worden (prorata voor deeltijdsen en personen die geen volledige prestaties hadden in 2023). Noteer dat het verhoogd bedrag van de ecocheque ook van toepassing is op personen die het bedrijf verlaten hebben/zullen verlaten in de loop van het jaar 2023. De nominale waarde van de ecocheques kan U zoals in het verleden terugvorderen bij het sociaal Fonds vanaf de maand juli na de uitreiking.

  2. CAO betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de taxi’s en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 

  3. CAO over het individueel recht op opleidingen. De vroegere CAO werd aangepast aan het individueel recht op opleidingen in bedrijven vanaf 10 werknemers (en een belangrijker recht op opleidingen + groeitraject opleidingen in bedrijven vanaf 20 weknemers. In de CAO worden meer tussenkomsten van het Sociaal Fonds voorzien om de opleidingsverplichtingen te ondersteunen.
  • Er komen nieuwe tussenkomsten van het SF in taalopleidingen en -testen: dat is nodig voor de werkgevers waarvan bepaalde chauffeurs het taalniveau B1 (richtgraad 2) nog moeten attesteren voor hun bestuurderspas. Chauffeurs die reeds voor 1 juli 2022 een bestuurderspas hadden, is de attestering van het taalniveau B1(RG2) verplicht tegen 30/6/2024; voor chauffeurs die na 1/7/2022 hun bestuurderspas ontvingen op basis van het lager taalkennisniveau A2, is de attestering van B1 RG 2 verplicht binnen de 2 jaar na de datum van aflevering van hun eerste bestuurderspas). Meer info over die taaleisen vind je in de brochure van de Vlaamse Overheid: Taal voor taxichauffeurs. Dit moet je weten! (pdf)


  • De kosten betaald door de werkgever voor de uren taalopleiding en/of de geslaagde taaltest van zijn werknemers zullen recht op een financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds in deze kosten ten belope van maximum 300 EUR per opleidingsdag per betrokken werknemer. 

De teksten van deze CAO's zullen binnenkort gepubliceerd worden op onze website en op de website van het Sociaal Fonds. Over de terugbetalingsmodaliteiten en over aanvraagmodaliteiten voor tussenkomsten  in taalopleidingen, ontvangt u binnenkort meer informatie.

Geen geschenkcheque meer

Noteer dat de CAO over geschenkcheque vervallen is per 31/12/2022 en niet verlengd werd. De geschenkcheque van 35 euro moet met Nieuwjaar niet meer betaald worden aan de arbeiders met 2 jaar anciënniteit (wie ze toch verder betaalt: weet dat het Sociaal Fonds deze niet meer terugbetaalt aan de werkgever)  

CAO koopkrachtpremie volgt binnenkort 

Voor de bedrijven die in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winsten gerealiseerd hebben in hun balans 2022, volgt in oktober de CAO daarover. Ondertussen vindt u over deze koopkrachtpremies, die in oktober betaald worden, al de voorwaarden voor toekenning  in het protocolakkoord voor 2023-2024 (link)

Top