GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19/10/2023 - Europese bijeenkomst van de IRU voor de Taxisector

De bijeenkomst verliep in  twee delen: een gezamenlijke bijeenkomst voor de taxi- en de bussector, gevolgd door een aparte bijeenkomst voor taxivertegenwoordigers

Omdat een aantal thema’s in Brussel meerdere sectoren raakt, vond voorafgaand aan de vergadering van de IRU Taxi Groep in Brussel, een gezamenlijk overleg van de Taxi Group met de IRU touringcarsector plaats. Denk aan Europese initiatieven rondom het vergroenen van wagenparken, de herziening van de rijbewijs richtlijn en euro 7-emissie normen.

Rijbewijs richtlijn

Over de herziening van de Europese rijbewijsrichtlijn heeft de  IRU ons geïnformeerd over de inhoud van de geplande wijzigingen, waaruit gebleken is dat voertuigen met een lage uitstoot en een totaal toegestane massa tot 4.250 kg voortaan met een rijbewijs B mogen worden bestuurd. Deze maatregel moet bijdragen aan de overgang naar emissievrije voertuigen. Het besluit zou belangrijk zijn voor elektrische minibussen die aangepast zijn voor rolstoelvervoer van personen met beperkte mobiliteit. De herziening bevat nog meer onderdelen waarbij het nog opletten wordt dat niet wordt besloten de categorie B-rijbewijs in tweeën te splitsen (B en B+).

Iedereen die een voertuig wil besturen van meer dan 1.800, maar minder dan 3.500 kg (de huidige limiet voor het B-rijbewijs), zou ‘B+’ moeten halen, zo is recentelijk in het Europees Parlement gezegd. Vanuit de IRU is er veel gelobbyd om dat zoveel als mogelijk te voorkomen, want dat raakt anders ook onze sector.

IRU verwacht dat de herziening rijbewijs richtlijn volgend jaar al wel eens afgerond zou kunnen zijn. We houden het uiteraard in de gaten, ook in onze gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tot slot heeft de Taxi Groep het werkprogramma van de IRU voor volgend jaar besproken en hebben de lidstaten onderling ervaringen en ontwikkelingen uitgewisseld.

Over IRU
IRU (International Road Transport Union) vertegenwoordigt wereldwijd belangenorganisaties binnen het wegvervoer, waaronder het goederenvervoer, het besloten busvervoer en het taxivervoer. Dankzij ons IRU-lidmaatschap kan GTL input leveren voor onderwerpen die in Brussel voor de  taxisector van belang zijn. De 'IRU Taxi Group' bestaat uit zusterorganisaties van GTL in o.a. Nederland, Duitsland, Oostenrijk , Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië,...

Top