GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28/07/2023 - Internationaal Erediploma voor Taxi

Reminder en met juiste link! IRU -Erediploma en medaille. Vul hier het aanvraagformulier van de IRU vóór 31/8 in !

Door de International Road Transport Union (IRU) is een erediploma ingesteld, dat jaarlijks wordt verleend aan chauffeurs, die zich in het taxivervoer en/of diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur langdurig hebben onderscheiden door hun veilig rijden, trouwe dienst en goede gedrag.

Leden van GTL kunnen deze internationale onderscheiding voor hun chauffeurs op een eenvoudige manier rechtstreeks aanvragen bij de IRU via het invullen van een vragenlijst van de IRU (zie link verderop).

De chauffeurs moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om aan aanmerking te komen voor dit Erediploma:

  • de vervoersonderneming dient lid te zijn van een vereniging die lid is van de I.R.U. (voor België moet het bedrijf lid zijn van G.T.L.);
  • tenminste 20 jaar als beroepschauffeur werkzaam zijn in volle tevredenheid van de desbetreffende werkgevers;
  • tenminste 5 jaar in dienst bij de huidige vervoersonderneming;
  • minimaal 1.000.000 km gereden hebben als beroepschauffeur in het nationale of internationale vervoer;
  • de laatste 20 jaar geen ernstig verkeersongeval (met lichamelijk letsel) hebben veroorzaakt door eigen schuld;
  • de laatste 5 jaar geen verkeersvoorschriften, douanebepalingen of administratieve voorschriften hebben overtreden;
  • de chauffeurs kunnen deze onderscheiding slechts één keer ontvangen.

Als lid van GTL kan u het aanvraagformulier/vragenlijst op de IRU-website invullen, door te klikken op deze link

Indien u het aanvraagformulier niet kan openen, kan u contact opnemen met G.T.L. per "e-mail" via info@gtl-taxi.be vóór 20 augustus 2023 of telefonisch op het nummer 02/245 11 77.

De sluitingstermijn voor het aanvragen van een erediploma is 31 augustus 2023. De IRU meldt dat deze termijn niet overschreden kan worden. Aanvragen gedaan na deze datum zullen pas over een jaar worden behandeld.

Top