GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/10/2023 - Vivaldi spaart de burger en laat de banken betalen

Voor de taxisector is het een desillusie

De federale regering heeft het hele weekend onderhandeld. Ze geraakte akkoord  over een inspanning van 1,2 miljard. "Het zal ons land welvarender, duurzamer en veiliger maken", aldus premier Alexander De Croo

Maar voor de taxisector zit er niets goeds in !

  • Het systeem van de flexi-jobs wordt uitgebreid. Maar niet naar de taxisector... Tot nu toe kon je vooral in de horeca en winkels aan de slag als flexi-jobber, vanaf volgend jaar in 12 extra sectoren. Onder meer in het onderwijs, de kinderopvang en de voedingssector. In die sectoren zal men dus sneller en makkelijker personeel kunnen aantrekken...
  • De minimumlonen worden volgend jaar opgetrokken met 35 euro brutoDoor een lastenverlaging voor werkgevers en werknemers geeft dat netto 50 euro extra per maand. Wie minder dan 2.200 euro bruto verdient, houdt 35 euro extra per maand over. Dit zal gevolgen op het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen van chauffeurs onder de taxi-CAO werken.
  • Professionele diesel wordt duurder. De terugvordering van accijnzen wordt verminderd met 10 euro per 1.000 liter.

GTL had nochtans zwaar aangedrongen voor het toelaten van flexijobs,  zowel rechtstreeks bij Federaal minister Dermagne als bij de vakbondsorganisaties (die er "principieel tegen zijn")  en ook bij de Vlaamse overheid.

Unizo had ook deze keer de uitbreiding naar nieuwe sectoren die dat wensen opnieuw aangekaart bij de verschillende regeringspartijen. Er is geen zinnig argument om de flexijobs niet uit te breiden tot alle vragende sectoren.

Danny Van Assche: “Met het openstellen van flexi-jobs van 10 naar 22 sectoren zet de federale regering een mooie stap. In deze huidige krappe arbeidsmarkt zijn flexi-jobbers voor de ondernemers noodzakelijk. Voor sectoren zoals de verhuis, de begrafenisondernemers, de voeding en de evenementen is deze uitbreiding zeer goed nieuws. Het is wel bijzonder jammer dat andere sectoren die ook vragende partij zijn, zoals de taxi’s, voorlopig uit de boot vallen. We hadden nog liever een volledige openstelling van het systeem gezien naar alle sectoren.”  


 


 Top