GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31/08/2023 - Ontwerp Richtlijn Digitale platformwerkers

IRU wil dat de Europese Richtlijn ook regels bevat om zelfstandige arbeid via platformen in Europa mogelijk te houden.

Europa is al sinds een jaar een bezig aan een voorstel van richtlijn over Europese criteria voor het beoordelen van de aard van de arbeidsrelaties (werknemer of zelfstandige) wanneer gewerkt wordt voor digitale arbeidsplatformen (incl. bijvoorbeeld digitale taxicentrales!).

U vindt hier onze vertaling van het persbericht van de IRU. 

In het persbericht wordt door de Europese federatie voor wegvervoer (IRU) erop aangedrongen dat Europa expliciet beroepsprocedures op nationaal niveau moet toelaten, waardoor platformen – in ons geval de bestaande taxicentrales – nog met “echte” zelfstandigen kunnen verder werken.

De IRU wil vermijden dat Europa al wie werkt voor een digitaal platform automatisch wordt geherkwalificeerd als werknemer van dat platform.

Er moet een oplossing voorzien worden voor gevallen waarbij mensen verkeerd geherkwalificeerd worden als werknemer.

Zoals het nu in het ontwerp van richtlijn staat, zal de arbeidsinspectie, de Overheid of een rechtbank op basis op basis van 7 vooropgestelde criteria bepalen of er sprake is van een dienstverband.

In haar standpunt op het ontwerp van richtlijn had het Europees Parlement de focus volledig gelegd op de toepassing van de  criteria zelf - hoewel die nogal vaag en niet eenduidig zijn. De IRU wil samen met andere Europese sectorfederaties dat men het ook heeft over het volgend stadium, wanneer men de her-kwalificatie als werknemersrelatie willen weerleggen en aanvechten. Zoals het nu in de teksten staat, zijn die procedures nog te onduidelijk.

Het voorstel van EU-richtlijn wordt momenteel nog besproken in de Europese Raad en deze erkent dat de weerlegbaarheid onder de nationale beroepsprocedures zou moeten vallen, waarbij het Hof over de gegrondheid van een beroep kan beslissen.

IRU pleit er verder voor dat zolang een beroepsprocedure loopt, het vermoeden van een werknemersrelatie geen rechtsgevolgen zou hebben.

U VINDT IN BIJLAGE HET PERSBERICHT VAN DE IRU IN HET ENGELS

Top