GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/08/2023 - Beroep taxibedrijven i.v.m. COVID-subsidies 2021-2022

Het beroep van 69 leden van de GTL tegen de Belgische staat en de drie gewesten: wat is de stand van zaken?

69 leden van de GTL namen op 13 juli 2021 deel aan de schadeclaim tegen de federale staat en de 3 gewesten.

Het doel was en is om een deel van de geleden schade te vergoeden die geleden werd door het gebrek aan compensaties tijdens diverse sluitingen die werden opgelegd tijdens de COVID-crisis.

Onze sector is steeds van mening geweest dat hij tijdens deze crisis te weinig steun heeft gekregen en niet op dezelfde manier is behandeld als de sectoren die gedwongen werden te sluiten, hoewel de bedrijven op dezelfde manier werden getroffen als deze sectoren.

Hoe evolueert die procedure?

Memories en conclusies werden in 2022 en 2023 uitgewisseld door de partijen.

Ondertussen hebben een aantal rechtbanken schadeclaims in andere sectoren afgewezen, maar onze advocaten blijven vertrouwen houden.

Ze stuurden ons een e-mail door die ze op 6 februari 2023 ontvingen van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel (waar de procedures tegen de verschillende gewesten gecentraliseerd werden).

Gelet op de afwezigheid van de aangestelde rechter op de zittingen van 9 en 10 februari 2023 en het tekort aan effectieve rechters, werd heel het dossier plus de pleidooien ambtshalve verschoven naar eerstvolgende zittingen op 1 en 2 februari 2024.

Wij zijn ons terdege bewust van het ongemak dat een dergelijk uitstel met zich meebrengt. 

Daarom hebben wij binnen de 4e kamer een wachtlijst opgesteld van de zaken die ambtshalve werden verdaagd. 

Deze wachtlijst stelt in staat om, indien er een plaats vrijkomt op een eerdere zitting, de partijen de mogelijkheid te bieden om met voorrang hun zaak te komen bepleiten.

(...).

Kortom, zal u nog geduld moeten uitoefenen alvorens het vonnis uitgesproken wordt.

Onze/uw advocaat heeft ondertussen een e-mail naar de griffie van de rechtbank verstuurd om te benadrukken dat de zaak zo snel mogelijk moet worden behandeld, voor het geval er sneller een zitting beschikbaar komt.

Voorlopig blijven de data van 1 en 2 februari 2024 echter gehandhaafd.

We houden u verder op de hoogte.

Top