GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

09/05/2023 - Taxisector vraagt oplossing aan Minister-President Jambon maar die kaatst bal terug naar Peeters

Vlaamse regering voorziet een overbruggingslening voor taxibedrijven die tijdelijk geen wagens kunnen inschrijven in hun vergunning.

GTL heeft samen met de sociale partners (ABVV en ACV) schriftelijk contact opgenomen met: 

1) De Vlaamse Ombudsman, tegen de handelingen en de werking van de bestuursinstanties van de Vlaamse Regering.

2) Minister-president Jan Jambon, want de hele situatie waarmee de sector nu geconfronteerd wordt, is de verantwoordelijkheid van de volledige Vlaamse regering.  

3) Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Ondertussen passen sommige steden/gemeenten een tijdelijke werkwijze toe in afwachting van een nieuw uitvoeringsbesluit: het veranderen van voertuigen voor wie al een vergunning IBP al heeft, is bij hen mogelijk.

Overbruggingslening

De Vlaamse regering heeft vorige week beslist over een overbruggingslening voor de taxisector:

"Om de juridische ongemakken van de vernietiging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer voor de sector te overbruggen worden er met dit besluit maatregelen voor ondersteuning aan gekoppeld door de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de overbruggingslening."

"In de mate dat kwetsbare bedrijven door de tijdelijke vernietiging in liquiditeitsnood komen, kan de Overbruggingslening aangeboden worden."

De Vlaamse Overheid voorziet hiervoor in totaal voor 600 voertuigen * 3.000 euro = 1,8 miljoen euro als al deze getroffen bedrijven voor hun te overbruggen kost een financiering aanvragen.

Concreet: lease- of afschrijvingskosten: 1000 euro per voertuig per maand, of 3.000 euro over 3 maanden (in de veronderstelling dat de vernietigde reglementering binnen de 3 maanden na vernietiging "hersteld" wordt). 

Voor GTL is die overbuggingslening een lapje voor het bloeden want het is geen echte steun. 

Bovendien zijn dergelijke leningen dikwijls een lege doos door alle voorwaarden die je moet voldoen. 

VR 2023 0505 DOC.0516-1 Overbruggingslening taxisector - nota.pdf

VR 2023 0505 DOC.0516-2 Overbruggingslening taxisector - BVR.pdf

Zodra de praktische aanvraagprocedure gekend is, brengen we u op de hoogte.

Top