GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

22/06/2023 - Update (2) - Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen is weer mogelijk

Mogelijk stuurt Centaurus2020 een misleidend antwoord, maar achterliggende processen worden uitgevoerd

Het herstelbesluit voor het vernietigd besluit over de exploitatievoorwaarden van IBP, is nog steeds niet verschenen in het Belgisch staatsblad.

De bedrijven en chauffeurs wachten ongeduldig op de publicatie,  want pas dan treedt alles opnieuw in voege en worden opnieuw vergunningen en bestuurderspassen afgeleverd door de gemeenten.

In onze nieuwsbrief van 15/06/2023 hadden we u geïnformeerd dat aanvragen van taxivergunningen en bestuurderspassen via Centaurus2020 weer mogelijk waren.

Leden van GTL hebben ons daarna laten weten dat het automatisch antwoord dat ze na het ingeven van hun aanvragen ontvangen hadden, misleidend was: 

“Uw aanvraag kan voorlopig niet verder verwerkt worden”.

We hebben dit gemeld aan de administratie, die ons onmiddellijk bevestigd heeft dat de aanvragen (vergunning, bestuurderspas,…) effectief/wel mogelijk zijn en ook verwerkt worden. Alleen de aflevering wordt uitgesteld tot het Vlaams herstelbesluit in het Belgisch Staatsblad verschenen is (pas dan treedt het in werking).

Op de startpagina van Centaurus2020 is de tekst ondertussen als volgt verduidelijkt:

"Binnenkort kunnen lokale besturen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen afleveren. De Vlaamse overheid heeft het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet opnieuw hersteld dat op 30 maart 2023 vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe besluit zal in werking treden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de taxisector en alle andere stakeholders op de hoogte brengen wanneer dat gebeurd is. 

Om te vermijden dat er op die datum massaal aanvragen worden ingediend, raden we aan om nu al aanvragen in te dienen, zodat de gemeenten de goedkeuring en aflevering ook al kunnen voorbereiden. Het is mogelijk dat Centaurus2020 nog meldingen verstuurt met een tegengestelde boodschap, maar de achterliggende processen kunnen en mogen uitgevoerd worden.
"

Bron: https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Top