GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/05/2022 - Indexering Garagepersoneel Taxi En VVB-Chauffeurs op 1 mei 2022

Op 1 mei 2022 worden de baremalonen en de effectief betaalde lonen van het garagepersoneel geïndexeerd met 2%.

Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/05/2022:

Categorie

Minimumuurloon 1/03/2022

Minimumuurloon 1/05/2022

Hulparbeider

€ 11,8621

€ 12,0993

Geschoolde arbeider - 3e categ.

€ 12,5950

€ 12,8469

Geschoolde arbeider - 2e categ.

€ 13,8479

€ 14,1249

Geschoolde arbeider - 1e categ.

€ 14,5848

€ 14,8765

Buiten categorie

€ 15,5659

€ 15,8772

Dit betreft het garagepersoneel van taxibedrijven, van VVB-bedrijven en van bedrijven IBP

Top