GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

07/05/2023 - Evolutie faillissementen in de taxisector.

Faillissementen taxisector kenden een piek in 2021 en daalden in 2022, maar kans op faling ligt nog steeds hoger bij taxibedrijven.


   Bron: Graydon, mei 2023

Hoe evolueren de faillissementen in de taxisector?

GTL ontving de cijfers van Graydon over de evolutie van het aantal faillissementen bij taxibedrijven:

In de eerste maanden van 2023 gingen 14 taxibedrijven failliet.
Over het ganse jaar 2022 gingen  41 taxibedrijven failliet, waarvan 15 in Vlaanderen, 19 in Brussel en 7 in Wallonië.  Dat is minder dan in 2021 (48 faillissementen) maar meer dan in 2020, toen er 36 faillissementen geteld werden in de taxisector in België.

Vergelijking Taxi - hele economie:

Het aandeel van de faillissementen van taxibedrijven in verhouding tot het  totaal aantal faillissementen  in België bleef relatief stabiel (0,417 % van het totaal in 2022, momenteel is dat in 2023 0,4%), behalve in 2021: toen was het aandeel van de taxisector  fors gestegen, tot 0,7% van het totaal van de faillissementen 

De Kans op faling (het aantal faillissementen ten opzichte van het aantal actieve bedrijven) bedroeg bij taxibedrijven  1 per 85 bedrijven in 2022. Het jaar voordien was dat 1 per 64 taxibedrijven of in percent uitgedrukt, 

Ter vergelijking: Voor alle sectoren samen in België bedroeg de globale kans op faling in 2022 ongeveer 1 per 160  actieve ondernemingen. 

Met dank aan Graydon

Top