GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

09/01/2020 - Let op de ecoscore bij aankoop van nieuwe voertuigen

Koop vanaf 2020 geen voertuigen meer die niet voldoen aan de ecoscore-eis (tenzij u ze enkel nog wil inzetten in het kader van uw oude taxi- of VVB vergunning)

Ons advies aan de leden van GTL

Als u vanaf 2020 nog een voertuig koopt en inschrijft bij de DIV , met de bedoeling om dat voertuig op een bepaald moment mee op te nemen in de nieuwe exploitatievergunning, dan doet u er goed aan om op de bestelbon aan te geven dat het voertuig voldoet aan de vereiste minimum ecoscore (ecoscore 71 indien tot 5 zitplaatsen, 66 indien tussen 5 en 8 zitplaatsen en 56 indien het een minibus is met 8 zitplaatsen) 

U vindt hieronder nogmaals de regels die vanaf 1/1/2020 van toepassing zijn:

Minimale emissienormen

De taxivoertuigen die gebruikt worden in het kader van de nieuwe vergunning voor diensten van individueel bezoldigd personenvervoer moeten voldoen aan minimale emissienormen. Deze minimale emissienormen zijn bepaald op basis van de ecoscore.

Wat is de ecoscore? De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft een algemene indicatie aan van de milieuvriendelijkheid van een voertuig. Meer informatie hierover leest u op www.ecoscore.be.

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende emissienormen en deze worden trapsgewijs verstrengd, zie tabel onder:

 

Aantal zitplaatsen

Vanaf 01/01/2020

Vanaf 01/01/2025

Vanaf 01/01/2030

Inschrijving DIV vóór 01/01/2020*

Inschrijving DIV na 01/01/2020*

Inschrijving DIV vóór 01/01/2025*

Inschrijving DIV na 01/01/2025*

Inschrijving DIV vóór 01/01/2030*

Inschrijving DIV na 01/01/2030*

Tot 5

Geen

71

71

74

74

Zero- emissie

Tussen 5 en 8

Geen

66

66

71

71

Zero- emissie

Vanaf 8  (minibus)

Geen

56

56

61

61

Zero- emissie

* dit is een inschrijving als voertuig bezoldigd personenvervoer (dus met nummerplaat T-X of T-L)

  • - Vanaf 1 januari 2020 gelden de minimale emissienormen alleen voor de voertuigen die bij de DIV zijn ingeschreven na die datum.
  • - Vanaf 1 januari 2025 moeten alle voertuigen aan de minimale emissienormen voldoen.
  • - Vanaf 1 januari 2030 moeten alle voertuigen zero-emissie zijn, dat wil zeggen dat het een elektrisch voertuig met een batterij is ofwel dat het een voertuig is met een elektrische motor gevoed door een brandstofcel.

Uitzonderingen

Voertuigen ingeschreven bij de DIV na 1 januari 2020 moeten in principe voldoen aan de minimale emissienormen (zie tabel boven).

Er is een uitzondering voor bestaande exploitanten taxi en/of VVB die ervoor kiezen om na 1 januari 2020 hun bestaande vergunning verder te zetten:

  • - Tot einde looptijd van de huidige vergunning, mogen ze hun huidige voertuig vervangen door een voertuig dat nog niet voldoet aan de minimale emissienormen.
  • - Pas wanneer ze een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (moeten) aanvragen, moeten de voertuigen voldoen aan de minimale emissienormen

 

Top