GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/07/2023 - EU-pakket groener vervoer: IRU waarschuwt voor overhaaste actie

 

De IRU verwelkomt het vergroenende vervoerspakket dat vandaag door de Europese Commissie is onthuld. De herziening van de EU-regels voor gewichten en afmetingen en het nieuwe CountEmissions EU-initiatief geven aan dat de EU-beleidsmakers de transportsector verder willen ontkolen.    

Zoals vastgesteld in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie, zijn de herziening van de richtlijn inzake gewichten en afmetingen en de vaststelling van een EU-kader voor een geharmoniseerde meting van de emissies van vervoer en logistiek twee belangrijke acties ter ondersteuning van de ambitie van de EU om de CO₂-uitstoot van de vervoerssector tegen 2050 met 90% te verminderen.

Gewichten en afmetingen

De Europese Commissie is met verschillende interessante voorstellen gekomen over kwesties die de sector van het goederenvervoer over de weg al vele jaren bezighouden.

Deze omvatten het brutogewicht van 44 ton voor grensoverschrijdend transport met standaardvoertuigen en voor elk voertuig dat wordt gebruikt in gecombineerd en multimodaal vervoer; meer gewichts- en lengteafwijkingen voor voertuigen met nulemissie; een uitbreiding van het toepassingsgebied voor grensoverschrijdend gebruik van het Europees Modulair Concept; de aanpassing van de beladen lengte voor voertuiglogistiek; en de vereenvoudiging van de vergunningsprocedure voor transporten met een abnormale lading.

Raluca Marian, IRU-directeur EU-belangenbehartiging, zei: "Het Groen Transportpakket van de EU van vandaag is veel ambitieuzer dan wat in 2013 werd voorgesteld.

"Het zal onze sector helpen om de Europese burgers en anderen die afhankelijk zijn van wegvervoersdiensten, inclusief de andere vervoerswijzen, op een meer economische en ecologische manier van dienst te zijn."

"Met dit voorstel biedt de Europese Commissie wegvervoerbedrijven serieuze kansen om hun operationele efficiëntie te verbeteren, de beladingsgraad te optimaliseren en daardoor het brandstofverbruik en de emissies te verminderen, zowel voor nulemissievloten als voor traditionele vloten," voegde ze eraan toe.

De industrie is echter bezorgd over twee voorgestelde deadlines.

Ten eerste om de flexibiliteit van het gebruik van traditionele standaardvoertuigcombinaties in internationaal transport na 2035 te beperken. Terwijl het voorstel een bruto voertuiggewicht invoert voor grensoverschrijdende operaties met standaardvoertuigcombinaties tussen lidstaten die het met elkaar eens zijn, zal dit pas vanaf 2035 gelden voor nulemissievoertuigen.

Ten tweede om grensoverschrijdende proeven met het Europees modulair systeem te beperken tot een periode van vijf jaar, zonder verlenging van de proeven toe te staan.

"Het is van het grootste belang om de technologieneutraliteit te behouden en te voorkomen dat deadlines de flexibiliteit in het gebruik van bepaalde technologieën beperken, vooral omdat er geen geschikt en grootschalig equivalent in zicht is," benadrukte Raluca Marian.

CountEmissions EU

De IRU verwelkomt het voorgestelde gemeenschappelijke kader, dat van toepassing is op zowel personen- als goederenvervoer, om de broeikasgasemissies van vervoersdiensten van deur tot deur te berekenen op basis van een well-to-wheel-benadering, die rekening houdt met de verbruikte energie en de broeikasgasemissies van vervoersbrandstoffen over de hele levenscyclus, van productie tot distributie, levering en verbruik.

"Het is bemoedigend om te zien dat de Europese Commissie heeft gekozen voor een vrijwillige aanpak voor het berekenen en publiceren van gegevens over de uitstoot van broeikasgassen - zoals gevraagd werd in het IRU-standpunt inzake het Europees CountEmissions-initiatief. Transportbedrijven die hun broeikasgasemissies al opvolgen en berekenen, zullen echter moeten vertrouwen op het gemeenschappelijke kader wanneer ze ervoor kiezen om deze gegevens te publiceren of te delen met handelspartners of met de gebruikers van vervoerdiensten" aldus Raluca Marian.

"De keuze voor een vrijwillige aanpak maakt aanpassingen en een geleidelijke opname van meer complexiteit mogelijk om tot een compleet en nauwkeurig berekeningsinstrument te komen. Dit zal de emissiegegevens van de verschillende mobiliteitsoperatoren en logistieke bedrijven veel transparanter en beter vergelijkbaar maken," voegde ze eraan toe.

"Ondanks de vertraging in de invoering van dit pakket aan maatregelen, zijn we blij met de aankondiging van vandaag, van de voorstellen inzake nieuwe milieuwetgeving die van toepassing zal zijn op het wegvervoer. Hoewel veel dossiers van het "Fit for 55"-pakket nu zijn afgerond, valt nog te bezien of er voldoende tijd zal zijn voor de andere niveaus die betrokken zijn in het wetgevingsproces van de EU, om snel overeenstemming te bereiken over deze voorstellen, nog vóór de Europese verkiezingen van volgend jaar," concludeerde Raluca Marian.

Noot aan de redacties

Over IRU

IRU is de wereldorganisatie voor wegtransport en helpt samenlevingen te verbinden dankzij veilige, efficiënte en groene mobiliteit en logistiek. IRU spreekt in de naam van meer dan 3,5 miljoen bedrijven die multimodale transportdiensten aanbieden in alle regio's van de wereld, en helpt daarmee de wereld in beweging te houden. iru.org

Top