GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28/04/2023 - Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV): subsidie vijf pilootprojecten

Dit is in afwachting van de overheveling van de MAV in de Vlaamse Hoppincentrale vanaf 1/1/2025

In het kader van de uitbouw van de Basisbereikbaarheid voor het werkingsjaar 2023 kent de Vlaamse Regering een subsidie toe aan vijf pilootprojecten Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, één per provincie. Het subsidiebesluit bevat de taken die de mobiliteitscentrale moet uitvoeren zoals organisatie van aangepast vervoer, het verstrekken van reisinfo, het inventariseren van knelpunten, en ook bepalingen waaraan moet voldaan worden om de subsidie te verkrijgen. De Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer analyseren mobiliteitsvragen en werken aan oplossingen voor personen met mobiliteitsbeperkingen. Via deze projecten vergroot de kennis over de mogelijkheden om een verplaatsing uit te voeren door personen met een mobiliteitsbeperking. De functie van de mobiliteitscentrales zal eind 2024 overgenomen worden door de Hoppincentrale en de gebruikers zullen zich dan tot de Hoppincentrale kunnen wenden voor informatie of het boeken van een rit. In totaal wordt er 1,94 miljoen euro voorzien.

Commentaar GTL:

Het FLEXPLUSVERVOER dat nu via de MAV verdeelt wordt, zal vanaf 1/1/2025 overgenomen worden in de Vlaamse Mobiliteitscentrale (Hoppincentrale). 

GTL neemt deel aan de werkgroepen en stuurgroep die de Mobiliteitsindicatiestelling voorbereidt. Daarin worden de eisen vastgesteld om als persoon met een (tijdelijke of permanente) mobiliteitsbeheersing gebruik te kunnen maken van het FLEXPLUSVERVOER. De regels zullen dan via een Vlaams besluit verbindend verklaard worden.

In principe zal de mobiliteitscentrale automatisch weten wie er gebruik mag maken van dit type vervoer en wie niet (en dan doorverwezen wordt naar De Lijn of naar het Flexvervoer), maar er zullen in speciale gevallen uiteraard uitzonderingen voorzien worden in de procedures .

Top