GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/05/2023 - Pas tijdig uw statuten aan.

Deadline 31/12/2023 nadert voor de hervorming van BVBA naar BV

Om in orde te blijven met het nieuwe vennootschapsrecht, moeten de statuten van uw onderneming worden aangepast vóór 31 december 2023.Op die datum verstrijkt de overgangsperiode. 

Bestaande bvba’s krijgen tot 31 december 2023 de tijd om hun juridische statuten vrijwillig te wijzigen. Vanaf 1 januari 2024 ben je verplicht om de nieuwe benamingen en afkortingen te gebruiken. Alle "BVBA’s" zullen voortaan bestaan als "BV’s'.

Deze naamswijziging is in feite een bindende bepaling die automatisch vanaf 01/01/2020 van toepassing is:

  • Uw besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) is nu een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv)
  • En u bent niet langer zaakvoerder, maar bestuurder
  • En haar vennoten worden voortaan aandeelhouders genoemd
Top