GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28/04/2023 - Brussel: oproep voor laadinfrastructuur

Project in te dienen vóór 15 juli 2023 - investeringen van 25.000 tot 100.000 euro inclusief btw

Voor het tweede jaar lanceert Leefmilieu Brussel een projectoproep voor Brusselse bedrijven uit de taxi-, logistieke of collectief personenvervoersector alsook voor elk bedrijf met een privé-parking die publiek toegankelijk is in het Brussels Gewest.

Behoort u tot een van deze bedrijfscategorieën en als u laadpalen voor elektrische voertuigen wilt installeren, stelt het Gewest een gratis faciliterende dienst ter beschikking om al uw vragen hierover te beantwoorden.

Als u zich afvraagt welk vermogen u moet kiezen voor een oplaadpunt, wat u aan Sibelga moet vragen voor de aansluiting, de kosten voor de installatie van een oplaadpunt of hoe u een voertuig moet opladen, aarzel dan niet om een beroep te doen op de facilitator. U vindt alle informatie over deze dienst op de website van Leefmilieu Brussel. U vindt ook alle informatie over het opladen van elektrische voertuigen en een kaart met de ligging van de openbare oplaadpunten in het Brussels Gewest op de website: https://electrify.brussels.

Neem vóór 15 juli 2023 deel aan onze projectoproep “Electrify.brussels”: er is een totaal budget van 500 000 euro (incl. BTW) beschikbaar om uw investeringen van 25 000 tot 100 000 euro (incl. BTW) te ondersteunen.
 Het doel? Met deze subsidie aan bedrijven wil het Gewest de uitrol van (semi-publieke) laadpalen stimuleren en zo de overgang naar emissiearme mobiliteit ondersteunen en versnellen. Dit initiatief maakt deel uit van de gewestelijke strategie “Low Emission Mobility”, die tot doel heeft de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren, en van het uitrolplan “Electrify.brussels” voor de laadinfrastructuur van het Brussels Gewest.

Meer info?

Nog vragen? Neem contact op met electrify@leefmilieu.brussels.

Top