GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28/04/2023 - Vernietigd taxibesluit: Wat gaf overleg  op het kabinet van minister Lydia Peeters? 

Niets!

GTL werd dinsdag samen met de andere sociale partners ontvangen op het kabinet van minister Lydia Peeters.

Conclusie na die vergadering: er is absoluut geen goede wil bij het kabinet Peeters, noch bij de administratie (MOW), om tijdelijke maatregelen te nemen. Nochtans is er  een juridisch vacuum, dat betekent dat ook "niets doen" onrechtmatig is. Het enige wat overwogen werd, zijn mogelijke economische compensaties. Maar dit moet nog bekeken worden... Als er weer voorwaarden worden gesteld zoals de covid ondersteuning kunnen we het vergeten.

De sector wil nu de druk op de Vlaamse regering verhogen. 

Het zou onaanvaardbaar zijn dat de volledige Vlaamse regering verder in gebreke blijft. Het Gewest heeft 4 jaar lang zijn kop in het zand gestoken voor de problemen: het onrealistisch tijdschema voor het elektrificeren van de taxivloten en de veel te hoge taaleisen voor de taxichauffeurs (we zijn de meest diverse sector van Vlaanderen).

Heel veel bedrijven hebben net investeringen gedaan onder toepassing van het bestaande wettelijk kader (BVR 2019), dat nu omwille van een procedurele fout van de Vlaamse wetgever vernietigd werd.

GTL en de sociale partners willen SNEL tijdelijke nooddoplossingen, zodat

  1. De lopende investeringen in wagens kunnen uitgebaat worden (honderden splinternieuwe voertuigen die sinds begin april in garages van de taxibedrijven staan), 
  2. De taxibedrijven  en (kandidaat-) chauffeurs hun activiteit normaal kunnen verderzetten,
  3. Nieuwe wagens en nieuwe chauffeurs kunnen ingeschakeld worden.
  4. Investeringen kunnen gedaan worden voor het nieuw netwerk van  vervoer op maat (aanbestedingen De Lijn).

Verder wil men bij Federaal minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden) pleiten voor een gedoogbeleid op het niveau van de Politie en de parketten, om te vermijden dat duizenden mensen die in de Vlaamse taxisector actief zijn, sancties krijgen voor zaken waar zij niet zelf verantwoordelijk voor zijn.

Dit is een ongeziene, schandalige situatie!


Top