GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/06/2023 - Vlaanderen : u kan een overbruggingslening nu aanvragen

 

Bij financiële problemen door de vernietiging van het uitvoeringsbesluit IBP, kunt u een overbruggingslening aanvragen via VLAIO.

Als uw taxibedrijf (ook voor VVB) in financiële problemen komt door de tijdelijke vernietiging op 30 maart van het uitvoeringsbesluit, kan je een overbruggingslening aanvragen. De steun wordt beperkt tot de de-minimissteun met een maximaal te ontlenen bedrag van € 200.000. Onder afdeling 2.1 of afdeling 2.3 van de tijdelijke kaderregeling kan er geen aanvraag worden ingediend.

Als jouw taxibedrijf door de tijdelijke vernietiging in financiële problemen komt, kan je een beroep doen op de overbruggingslening. 

Opgelet, het is slechts een lening (geen premie) en die moet u achteraf terugbetalen.

Klik hier voor Info en aanvraag

Klik hier voor veel gestelde vragen:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/overbruggingslening/veel-gestelde-vragen-over-de-overbruggingslening

Vooruitzichten herstelbesluit IBP

Uit informatie die GTL kreeg, zou het "herstelbesluit" binnen enkele weken van kracht zijn:

Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit op het "herstelbesluit" werd  al bezorgd aan de Vlaamse Regering, die vervolgens onmiddellijk een spoedadvies aan de Raad Van State gevraagd heeft. Als dat advies in orde is,  volgt spoedig de agendering ter goedkeuring op de regering , waarna het onmiddellijk naar het Belgisch Staatsblad gaat ter publicatie en dan 's anderendaags in voege treedt.

Top