GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25/02/2022 - Waarom worden flexi-jobs niet toegelaten in de taxisector?

Omdat de vakbonden er (principieel) tegen zijn...

Moeilijke relance - Krappe arbeidsmarkt 

Na de lange crisis die ons bijzonder heeft getroffen en het vertrek van veel werknemers, hopen we nu op een relance. Daarvoor moeten nieuwe voertuigen aangeschaft (ecoscore-eisen, lange leveringstermijnen...) en nieuwe chauffeurs aangeworven worden  (weinig werkzoekenden op de arbeidsmarkt). 

Leden van GTL laten ons weten dat zij regelmatig geconfronteerd worden met kandidaten die vragen om onder het flexi-job-statuut te mogen werken. Het gaat dan dikwijls om gepensioneerden of mensen die al een andere deeltijdse job hebben en willen bijverdienen als chauffeur. 

Flexijobs zijn voordelig voor mensen die 1 of 2 dagen per week als chauffeur willen werken. 

Helaas worden flexi-jobs niet erkend voor onze sector. Het resultaat is dat deze kandidaten de baan weigeren.

GTL deed oproep tot minister Dermagne

GTL had in november besloten zich , Pierre-Yves Dermagne, om hem te vragen dit systeem, dat al  in verschillende andere sectoren (bv. horeca en bouw) wordt toegepast, uit te breiden tot de Taxi- en VVB-sector  (Lees hier de brief aan Minister P-Y Dermagne over Flexijobs).

We hadden goede argumenten om ons verzoek te rechtvaardigen. Flexi-jobs zouden het gemakkelijker maken om de vele deeltijdse chauffeurs die als eersten tijdens de crisis de sector hebben verlaten (geen nachtwerk en evenementen) nu te vervangen. 

Wij hadden de minister ook attent gemaakt op de tendens die waargenomen wordt waarbij steeds meer zelfstandige chauffeurs actief zijn en dus minder werknemers. Die trend is het gevolg van de opkomst van platforms als Uber, Heetch, Bolt en andere. 

Maar de minister antwoordde dat de invoering van flexijobs alleen mogelijk is als het verzoek hiervoor van de sociale partners (GTL + vakbonden) komt, want: "de invoering van flexijobs behoort tot de kern van het sociaal overleg" (Lees hier het antwoord van de Minister)

Daarop benaderde GTL de woordvoerders van de vakbondsorganisaties met het voorstel het dossier gezamenlijk aan de minister voor te leggen... De vakbonden hebben dit om principiële redenen geweigerd. Blijkbaar spreekt de term "flexi" hen niet aan. 

We begrijpen dat de federale regering toen nog aan het onderhandelen was over een hervorming van de arbeidsmarkt, de Arbeidsdeal, die paradoxaal genoeg ook betrekking heeft op het statuut van de platformarbeiders. Ondertussen stellen we vast dat de Arbeidsdeal van 15 februari niets verandert voor chauffeurs die werken via platforms als Uber en Heetch. 

Wat zegt de Arbeidsdeal over het statuut van platformwerkers?

Er is voor gekozen om in artikel 337 van de Arbeidsrelatiewet een lijst van specifieke criteria op te nemen voor platformwerkers die mede geïnspireerd zijn door de Europese ontwerprichtlijn die momenteel ter discussie voorligt. 

Het zou gaan om 8 criteria zoals het eisen van exclusiviteit, het gebruik van geolokalisering voor andere doeleinden dan de goede werking van de basisdiensten, beperking van de vrijheid om opdrachten al dan niet te aanvaarden, de mogelijkheid om al dan niet een klantenbestand te kunnen uitbouwen buiten het platform … 

Indien 3 van de 8 criteria vervuld zijn of 2 van de laatste 5 criteria, ontstaat er een vermoeden van werknemerschap.  Ook moet een verzekering met dekking tegen ongevallen worden afgesloten voor de platformwerkers.

Kortom, zal deze Arbeidsdeal van 15 februari niets veranderen voor de taxisector, aangezien we al een Koninklijk Besluit van 29 oktober 2013 hebben dat een reeks van 9 criteria vastlegt om de aard van de arbeidsrelaties voor taxi- en VVB-chauffeurs te beoordelen! 

Conclusie: kunnen de sociale partners, die de werkgelegenheid in de sector willen behouden, echt niet tot een akkoord komen over het toelaten van flexijobs in de taxisector?Top