GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/11/2021 - Afbouw beroepsdiesel

Professionele diesel wordt geleidelijk afgebouwd vanaf 2023

Het federaal parlement keurde het wetsontwerp over de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit goed.  Eén van de elementen in het ontwerp is de vermindering van het voordeel van de professionele diesel. Die maatregel kadert in het ‘Fit-for-55’ programma van de EU, dat voorziet in de afbouw van de subsidies op fossiele brandstoffen. Pas in 2023 wordt de maatregel van toepassing, wat meer dan positief is in het huidige klimaat van hoge brandstofprijzen. Het voordeel - de vrijstelling van accijns - verlaagt in 2023 tot €205,0665/1.000l, en wordt nadien jaarlijks met €1 verlaagd, tot €202,0665/1.000l in 2026. 

Gelukkig gaat het om een transitiepad met geleidelijke afbouw, want voorlopig rijden er nog veel dieselvoertuigen in de taxisector.


Top