GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/04/2021 - Nog geen duidelijkheid over duur uitstel opstart vervoer op maat

Wel al meer informatie over toekomstige afschaffing van bushaltes

Hoelang wordt de benoeming van de Vlaamde mobiliteitscentrale uitgesteld?

We hadden enkele dagen geleden bericht dat de procedure over de gunning van de mobiliteitscentrale die in Vlaanderen zal ingezet worden voor het vervoer op maat, door de Raad van State stilgelegd is, zodat 

Voor hoelang de uitrol van het vervoer op maat uitgesteld wordt, heeft de minister vandaag uitgelegd in de Commissie voor MOW van het Vlaams parlement.

Het uitstel hangt af:

  • Of er sprake is van schending van de procedureregels: In dat geval is het sneller remedieerbaar
  • Of er is sprake van een substantiële onregelmatigheid in de gunningspocedure. In dat geval zal het meer tijd vragen om alles recht te zetten.

De minister hoopt in mei of begin juni hierover meer informatie te kunnen geven.


Vervoerregio's beslissen over (afschaffing van) bushaltes

Verdre antwoordde Minister Lydia Peeters recent op een parlementaire vraag over de afschaffing van bushaltes in de verschillende vervoerregio's, wanneer gestart wordt met de uitrol van basisbereikbaarheid.

1. In welke vervoerregio’s zijn de halteplannen intussen goedgekeurd? Is er voor de overige vervoerregio's een datum bekend waarop de goedkeuring van het halteplan op de agenda staat van de vervoerregioraad?

Uit het antwoord van de minister blijkt dat enkel in de vervoerregio Limburg de gevraagde gegevens al beschikbaar waren. In de andere vervoerregio's wordt gestreefd naar een goedkeuring van de halteplannen in de eerste helft van 2021.

Voor de vervoerregio Vlaamse Rand werd pas op 16 maart het OV-plan (inclusief kernnet en aanvullend net) goedgekeurd. Voor deze vervoerregio wordt de bespreking van de halteplannen nog opgestart.

2. Hoe zit het met de veranderingen (bushaltes) in de vervoerregio’s waar de halteplannen al zijn goedgekeurd?

Daarover verwees de minister naar het volgend overzicht van haltes

 

Top