GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/04/2021 - Vakbondsafgevaardigden in bedrijven van de taxisector

Nieuwe CAO maakt invoering van een vakbondsafvaardiging in Taxi- en VVB-bedrijven vanaf 50 werknemers mogelijk.

Op 15 april werd in het paritair comité 140 een collectieve arbeidsovereenkomst over de invoering en het statuut van de vakbondsafvaardiging in Taxi- en VVB-bedrijven ondertekend .

In bedrijven met minstens 50 werknemers die al een OR of een CPBW hebben, mag voortaan een vakbondsafvaardiging  aangeduid worden door de vakbondsorganisaties. De afgevaardigden worden aangeduid uit de effectieve leden van de OR en/of het CPBW. Dat wil zeggen dat in de bedrijven zonder OR en/of CPBW ook geen vakbondsafgevaardigden aangeduid worden.

Deze CAO werd afgesloten ter uitvoering van het protocol van sociaal akkoord 2019/2020. Zij treedt onmiddellijk in voege, op 15 april 2021.

Zodra deze CAO neergelgd en geregistreerd is door de Federale Overheidsdienst, zal die gepubliceerd worden op de websites van het Sociaal Fonds en van GTL. 

Top