GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24/02/2021 - Vlaanderen : Gebruik taxilicht versus taximeter onder vergunning IBP

U vindt hier uitleg van het Departement Mobiliteit over de regels voor gebruik van het taxilicht onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBP)

 

Uit navraag bij het Departement Mobiliteit over de regels voor het gebruik van het taxilicht onder nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBP) kregen we de volgende uitleg:

Hoe zit het met het taxilicht bij een straattaxi?

Zo staat het in de wetgeving (over de straattaxi):

“Art. 30/1. Een voertuig mag alleen uitgerust zijn met een taxilicht als vermeld in artikel 43, als het ook beschikt over een meetinstrument als vermeld in artikel 42”

Met andere woorden: een straattaxi mag met een  taximeter en daaraan verbonden taxilicht werken, maar het is niet verplicht. Als er geen taxameter met taxilicht ingebouwd wordt, moet men met een andere type boordapparatuur of app werken die de gegevens in real time kan doorsturen naar het chiron-platform van de Vlaamse overheid. In dat geval mag er geen taxilicht op het dak zijn.

Moet een taxilicht altijd verbonden zijn met een taximeter?  

Mag een straattaxi met een taxilicht rijden, zonder een taximeter aan boord te hebben?

Moet het taxilicht branden om aan te geven dat de taxi vrij is ?

Antwoord van het Departement Mobiliteit:

Taxilicht en taximeter gaan altijd samen, d.w.z. moeten samen in het voertuig aanwezig zijn. Maar ze moeten bij IBP niet steeds verbonden zijn. Als een via app bestelde rit wordt uitgevoerd met een voertuig dat uitgerust is met meter en licht, staat de meter niet aan, en is het licht uit.

Mogen (of moeten) straattaxi’s die geen taxilicht hebben, ook mensen oppikken bij handopsteken op straat, als ze vrij zijn?

Antwoord van het Departement Mobiliteit:

Taxi’s zonder meter en licht kunnen geen mensen oppikken bij handopsteken. (...) Enkel voertuigen met brandend taxilicht kunnen niet-besteld mensen oppikken, en die dan aan metertarief vervoeren.

 

Top