GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16/12/2021 - Tijdelijke werkloosheid wegens corona

Stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengd tot 31/03/2022

De federale regering heeft  beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Hierdoor kan alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, voor alle werkgevers en werknemers. Het is van geen belang of je erkend bent als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

  • Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan bijgevolg dag per dag worden toegepast.
  • In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

Geen tussenkomst van het sociaal Fonds Taxi en VVB

Het sociaal Fonds betaalt geen aanvullende werkloosheidsvergoedingen terug aan de werkgever wanneer het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (wel in het geval van gewone economische werkloosheid).

Wat met de jaarlijkse vakantie?

De RSZ start binnenkort met de berekening voor de werkgeverscompensatie van het vakantiegeld. Werknemers hebben recht op jaarlijkse vakantie en op het daarbij horende enkel en dubbel vakantiegeld in 2021 ook al waren ze gedurende langere periodes tijdelijk werkloos.

De regeling is verschillend voor werkgevers van arbeiders of van bedienden

Bij bedienden zal de individuele werkgever zelf de compensatie betalen.

Voor arbeiders financiert de RJV de gelijkstelling  en dragen de individuele werkgevers niet de kost voor de gelijkstelling. Hun bijdrage voor de jaarlijkse vakantie (15,84 %) wordt enkel berekend op de effectieve arbeiderslonen. Het is de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie die de gelijkstelling financiert via een overheidstoelage van 93,5 miljoen euro.

Top