GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/03/2021 - Vakbonden organiseren een nationale stakingsdag op 29 maart 2021

ABVV en het ACV informeerden GTL dat zij een nationale dag met acties en stakingen in het kader van de interprofessionele onderhandelingen organiseren.

GTL ontving hierover het volgende bericht van de vakbondsorganisaties:


"In het kader van de interprofessionele onderhandelingen, organiseren het ABVV en het ACV een nationale dag met acties en stakingen op 29 maart 2021.
Deze acties kunnen in bepaalde bedrijven aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers die deelnemen aan de acties. De dag van 29 maart zal dus beschouwd worden als een actiedag en zal als dusdanig erkend worden voor de werknemers die van het werk afwezig zullen zijn om aan deze acties deel te nemen en die dus loonverlies zullen lijden. 

De werknemers die in ploegendienst werken en die op 28 maart ’s avonds beginnen werken en van wie de ploegendienst in de nacht van 29 op 30 maart eindigt, zullen eveneens gedekt zijn."

Top