GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/03/2021 - Brussel: Spelregels respecteren is essentieel, voor klant, voor chauffeur en voor ondernemer

Het Brussels Hof van Beroep heeft geoordeeld dat UBER al meer dan 5 jaren frauduleuze praktijken toepast in Brussel. Overtredingen moeten vanaf NU aangepakt worden.

Brussel, 5 maart 2021 – Door de discussie met betrekking tot de Brusselse controles op Uber- chauffeurs te vernauwen tot het al dan niet mogen gebruiken van een app, gaat men voorbij aan de fundamentele vaststelling dat Uber bewust de regels heeft willen omzeilen, om zo van een concurrentieel voordeel te genieten.De Belgische taxi-ondernemingen gebruiken ook apps en zijn voor een modernisering van de wetgeving, maar wel met regels die voor iedereen gelden en de nodige garanties bieden voor klant, chauffeur en eerlijkeconcurrentie.

Met Uber X, heeft de Amerikaanse multinational de wetgeving volledig omzeild via een illegale constructie. De Brusselse Beroepsechter heeft expliciet geoordeeld dat Uber verhuurcontracten gebruikt met een lege vennootschap Platform Riders Association (PRA) en dat contracten "kunstmatig zijn en tot doel hebben het frauduleus omzeilen van de exploitatievoorwaarden (...) Bijgevolg moeten de tussen de VVB-ondernemingen en de PRA gesloten overeenkomsten als onbestaande worden beschouwd". In tegenstelling tot wat bepaalde beleidsmakers poneren, heeft de discussie van de afgelopen dagen dus weinig te maken met het al dan niet gebruiken van een smartphone applicatie, maar wel met het respecteren van wetgeving die ervoor moet zorgen dat iedereen met gelijke middelen kan concurreren.

Het is dan ook logisch dat de inspectiediensten en de politie vanaf nu de chauffeurs die de wetgeving verder blijven overtreden,tegenhouden en sanctioneren. Dat de minister-president aan zijn administratie gevraagd heeft om de beslissingen van de beroepsrechtbank toe te passen, is de normale procedure.

Het is niet de taak van de wetgevende macht om te stellen dat de ordonnantie niet moet nageleefdworden. Uw zonden zijn u vergeven, doe maar voort zoals voordien“Het is alsof een scheidrechter niet zou fluiten als Lionel Messi buitenspel staat, omdat hij nu eenmaal goed kan dribbelen”, stelt Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal vanGTL.

Uiteraard dient de wetgever zich te buigen over een degelijke hervorming om het kader te scheppen voor kwalitatieve diensten. Vlaanderen heeft daarvoor in haar nieuw decreet een oplossing bedacht: apparatuur en software aan boord van het voertuig waarmee de rittengegevens, prijzen, gegevens van de chauffeur enz. in real time verstuurd worden naar een server van de overheid. Dat laat een eenvoudige controle door de politiediensten toe.

Momenteel wil Uber vanuit zijn Nederlandse databank geen rittengegevens van de chauffeurs communiceren. Dan moet het maar rechtstreeks vanuit het voertuig.

Van het Grondwettelijk Hof wordt een uitspraak verwacht over de meer dan duizend chauffeurs met Waalse vergunning die elke dag alternatieve taxidiensten aanbieden via platformen in Brussel en tussen Brussel en Zaventem. Velen onder hen zijn Uberchauffeurs. Als dergelijke praktijken niet verboden worden, heeft het geen zin om in de 3 gewesten van dit land verder decreten en ordonnanties uit te werken over het individueel bezoldigd personenvervoer.

De laatste jaren was Brussel een jungle, waarbij piraten uit andere gewesten als vrijbuiters een deel van de markt bedienden. Dergelijke manier van werken is nooit de bedoeling van de staatshervormingen geweest, toen de bevoegdheden over het bezoldigd personenvervoer naar de gewesten overgeheveld werden.

De Nationale Groepering van Taxiondernemingen (G.T.L.) wil graag met de Brusselse Regering meewerken aan een degelijke wetgeving, die open staat voor innovatie én respect toont voor klant, chauffeur en eerlijke concurrentie.

 

Persbericht over UBER in Bussel - Spelregels respecteren.pdf

Top