GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26/08/2020 - Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot einde van jaar voor de taxisector

De taxisector (PC 140) wordt officieel toegevoegd op de lijst van de zwaarst getroffen sectoren en bedrijven die in aanmerking komen 

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot het einde van het jaar gebruik kunnen blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Minister van economie Nathalie Muylle heeft daarvoor een KB klaar dat ingaat op 1 september. 

In juli telde ons land 400.000 tijdelijk werklozen, twee derde minder dan op het hoogtepunt van de coronacrisis in april. Toen ging het om 1,2 miljoen tijdelijk werklozen. Omdat de impact van de coronacrisis groot blijft voor sommige sectoren en bedrijven, verlengt de regering het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona tot het einde van het jaar.

GTL heeft samen met Unizo en UCM aangedrongen bij de minister om de taxisector mee op te nemen in de lijst van de sectoren waarvan de activiteiten beperkt werden. En onze vraag werd gehoord.

 In het KB dat ingaat op 1 september wordt het stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van corona verlengd voor:

  1. Bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen (alle vormen) op het totaal aantal aangegeven dagen in de periode april – juni
  2. Sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden

De bedrijven van de taxisector worden nu uitdrukkelijk vermeld onder optie 2, waardoor het voor hen gemakkelijker zal zijn om in de komende maanden het stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van corona gebruik te maken. Minder werkgevers zullen daardoor uit de boot vallen (bedrijven die niet onder het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona vallen, kunnen vanaf september tot het einde van het jaar enkel van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken).

Top