GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/03/2021 - Duitsland: nieuwe wet personenvervoer werd goedgekeurd

Ook in Duitsland wordt de taxi- en VVB-sector grondig hervormd. De nieuwe regels zouden in voege treden in het tweede halfjaar.

Duitsland: nieuwe wet personenvervoer werd goedgekeurd

 

Geschreven door Jürgen Hartmann, 5 maart 2021 (vertaling)

Op 5 maart heeft de Bundestag met de stemmen van de CDU/CSU, de SPD en de Groenen een "wet tot modernisering van de wet op het personenvervoer" aangenomen. De wet voorziet in een nieuw type pooling, maakt prijscorridors waarin de taxitarieven vrij mogen evolueren mogelijk, handhaaft een terugkeerplicht op het einde van de vervoersopdracht voor huurauto’s met bestuurder bij afwezigheid van een nieuwe huurovereenkomst en schaft het examen over de stads- en stratenkennis voor taxichauffeurs af.  

Het was een duidelijke meerderheid waarmee een wijziging van de wet op het personenvervoer (PBefG) in de Bondsdag werd aangenomen, want naast de leden van de coalitie (CDU / CSU en SPD) stemden ook de Groenen voor. Daarom kan ook worden verwacht dat het ontwerp op 26 maart de laatste horde in de Bundesrat zal nemen. Bijgevolg zal de wet vóór het einde van de eerste helft van dit jaar in werking treden.

Belangrijkste doel van de vernieuwing was de invoering van een derde soort vervoer, dat collectieve ritten (pooling) binnen en buiten het openbaarvervoersysteem (ÖPNV) regelt. Dergelijke "pooling"-vervoerdiensten worden al jaren uitgevoerd door aanbieders als Moia of CleverShuttle (die zich intussen echter bijna volledig hebben teruggetrokken wegens hun rampzalige economische resultaten), maar dit waren meestal profprojecten. Indien er geen wetswijziging was geweest, had een groot deel van deze diensten aan het eind van het jaar moeten worden stopgezet. Uiteindelijk is dit waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom de modernisering van de wetgeving inzake personenvervoer nu zo snel tot een definitief einde is gekomen.

Over de herziening van de wetgeving is ongeveer twee jaar hard gedebatteerd. Begin 2019 had het Federaal ministerie van Verkeer onder zijn minister Andreas Scheuer een eerste kernpuntennota gepresenteerd, waarin onder meer werd voorgesteld om de voorheen geldende terugkeerplicht van huurauto’s op het einde van hun vervoersopdracht in te trekken. Deze is - mede door massaal protest van de taxibranche - nu gehandhaafd, maar sterk afgezwakt door de gemeenten de mogelijkheid te geven in de toekomst extra parkeerlocaties toe te staan.

Op het allerlaatste moment is echter een bepaling in de wet opgenomen op grond waarvan de gemeenten extra mogelijkheden krijgen om huurauto’s met chauffeur (VVB) sterker te reguleren (naar analogie van wat voorzien wordt voor de nieuwe pooling-diensten) als het aandeel van de VVB-voertuigen in steden met 100.000 of meer inwoners ten minste 25 procent bedraagt. Dit biedt mogelijkhedenvoor die gemeenten waar de wetsovertredingen van vervoediensten via verschillende platformen  nauwelijks anders kunnen worden gecontroleerd.

De taxisector daarentegen heeft zijn zin gekregen met zijn eis dat de beroebskwalificaties van chauffeurs voor iedereen gelijk moeten zijn.

Tot voor kort was het de bedoeling de plaatselijke stadskennis en stratenkennis  voor taxi's af te schaffen en in plaats daarvan een "beperkte beroepskwalificatie" verplicht te stellen. Dit zou echter niet hebben gegolden voor de VVB-chauffeurs en pooling-chauffeurs en zou dus hebben geleid tot een enorme verstoring van de concurrentie bij het zoeken naar personeel.

De nieuwe wet schaft het vakbekwaamheidsexamen voor taxichauffeurs af en vervangt het door een nieuw vakbekwaamheidsexamen, waarvoor in de toekomst zowel kandidaat-taxichauffeurs als kandidaat-chauffeurs van VVB-diensten moeten slagen. De precieze inhoud van het examen moet nog op nationale basis worden geregeld.

Er komen ook wijzigingen inzake tarifering. Hoewel dit nog steeds regionaal zal worden vastgesteld door de meer dan 800 districten en steden, zal het taxitarief dan alleen verplicht zijn voor ritten waarbij de klant opstapt aan een taxistandplaats  of op straat na het roepen van een taxi bij handopsteken. Daarentegen zal de reglementering van de tarieven worden versoepeld voor bestelde ritten. Hier hebben de gemeenten de mogelijkheid om een tariefcorridor met minimum- en maximumgrenzen vast te stellen. Taxi's die worden opgeroepen - via welk communicatiemiddel dan ook - kunnen dus onder of boven het geldende taxitarief rijden als een gemeente daarvoor in haar verordeningen inzake taxitarieven passende tariefcorridors heeft vastgesteld. Gemeenten kunnen ook vaste prijzen vaststellen voor bepaalde ritten.

Geheel nieuw is de toekomstige verplichting voor platformen en aanbieders van personenvervoerdiensten om mobiliteitsgegevens beschikbaar te stellen.

In vergelijking met het oorspronkelijk wetsontwerp is nu in de wet verduidelijkt dat deze verplichting om gegevens te verstrekken geldt voor klassiek geregeld en ongeregeld vervoer, en dus niet voor vervoer vat vrijgesteld is van vergunningsplicht  noch voor excursies of lange afstandsvervoer. Eenmanszaken (zelfstandige chauffeurs) zijn hier ook van vrijgesteld.

Bron: www.taxi-times.com

 


 

Reportage op Duitse omroep ZDF

Een paar dagen geleden heeft de Bundestag de nieuwe wet op het personenvervoer goedgekeurd. Dit betekent dat er voor het eerst ook een wettelijk kader is voor  aanbieders van alternatieve taxidiensten via digitale platformen. Taxibedrijven vrezen dat de hervorming  de reeds bestaande ongelijkheden alleen maar zal vergroten. Zij werken immers tegen een vast tarief per kilometer dat door steden en gemeenten wordt vastgesteld. Zij moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn en elke rit aanvaarden om de mobiliteit in het hele land te garanderen, zelfs in rurale gebieden. Dit zou met de nieuwe wet helemaal niet veranderen.

Na jaren van getouwtrek spreekt het federale ministerie van vervoer echter van een "goed compromis" en "meer mobiliteit" voor iedereen.

Bekijk hier de reportage op ZDF

 

Top