GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27/10/2020 - Overbruggingsrecht wordt verlengd tot 31/12. Onderscheid enkel recht of dubbel recht, naargelang u volledig sluit of niet

Verdubbeling overbruggingsrecht als je afhangt van bedrijven uit sectoren die hun activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten sluiten

Verlenging van het relance-overbruggingsrecht tot eind 2020

 

De voorwaarden voor het overbruggingsrecht veranderen niet. De zelfstandigen moeten actief zijn in een van de sectoren die voor minstens een maand geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest door de coronamaatregelen en die bij heropening onder druk blijven staan. Ze moeten een omzetdaling of vermindering van bestellingen van minstens 10 procent aantonen. Een alleenstaande kan een tegemoetkoming krijgen van 1.291,69 euro, een zelfstandige met gezinslast van 1.614,10 euro.”

Meer info: https://news.belgium.be/nl/covid-19-verlenging-van-het-heropstart-overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen 

 

Verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht 

Dit geldt in oktober en november (en verlengbaar in december) voor sectoren die nu verplicht gesloten zijn, alsook voor wie afhankelijk is van wie verplicht gesloten is (die laatste categorie moet wel elke activiteit volledig stopzetten)

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval een voorontwerp van wet goed dat het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen verdubbelt.  

Wie heeft er recht op? 

 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

Op voorwaarde dat je je activiteiten geheel of gedeeltelijk moet onderbreken. 

Wat betekent dat nu, geheel of gedeeltelijk onderbreken? En over wie gaat het?

Zelfstandigen die rechtstreeks worden getroffen en die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken. Het gaat om de activiteiten die worden verboden door het Ministerieel Besluit van 18 oktober en elk later Ministerieel Besluit. Namelijk: 

 • Horeca
 • Foorkramers
 • Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams (behalve indien voor privé gebruik)
 • Discotheken en dancings
 • Feest- en receptiezalen, behalve voor organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies
 • Eventsector
 • Kunsten/artiesten
 • Zie ook het handige overzicht van Liantis

Zelfstandigen die afhankelijk zijn van de zelfstandigen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten. Ook zij ontvangen een dubbele uitkering op voorwaarde dat ze hun activiteiten volledig onderbreken voor de betrokken maanden. Zetten zij hun activiteiten niet volledig stop, dan komen ze nog steeds in aanmerking voor het crisisoverbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking’ en ontvangen ze een enkele uitkering. Het gaan dan bijvoorbeeld over toeleveranciers.

Hoeveel krijg ik? 

Een dubbele uitkering, ofwel: 

 • 2.583,38 euro voor de zelfstandige zonder gezinslast;
 • 3.228,20 euro voor de zelfstandige met gezinslast.

Bijberoepers met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen. In november en oktober ontvangen deze bijberoepers een dubbele uitkering wanneer ze hun activiteiten moeten onderbreken. Concreet betekent dit: een dubbele halve uitkering = dus 1 volledige uitkering

 

Meer info:
https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-vervangingsinkomen-voor-zelfstandigen en

https://news.belgium.be/nl/covid-19-verdubbeling-van-het-crisis-overbruggingsrecht-voor-de-sectoren-die-moeten-sluiten

Top