GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/10/2019 - Verhoging gewaarborgd minimumloon Taxi per 1/10/2019

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen werd verhoogd naar € 1.683,14 vanaf 1 oktober 2019 (sociaal akkoord 2019-2020).

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen verhoogt van € 1.664,83 naar € 1.683,14 vanaf 1 oktober 2019 door een verhoging met 1,1% in het kader van het sociaal akkoord 2019-2020.

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.683,14 x 3) : 494 = € 10,2215/u

Top