GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31/03/2023 - Platfomeconomie - Zelfstandige chauffeurs

Welke arbeidsongevallenverzekering moeten (welke) platforms betalen wanneer zij met zelfstandige chauffeurs werken?

de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) en in het Algemeen Beheerscomité van de RSVZ (ABC) kregen een adviesvraag over de arbeidsongevallenverzekering die opdrachtgevende platformen voor hun zelfstandige platformwerkers zouden moeten gaan afsluiten.

De verplichting wordt opgelegd door de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake arbeid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2022. Deze wet geeft uitvoering aan de maatregelen die zijn genomen in het kader van de arbeidsdeal.

De wet zegt dat het moet gaan over een private arbeidsongevallenverzekering, afgesloten door het platform ten gunste van zijn zelfstandige platformwerkers, dat gelijkwaardig moet zijn aan de wettelijke arbeidsongevallenverzekering voor werknemers.

GTL merkte op dat ook Europa met  een richtlijn komt. Volgens het het Europees voorstel zouden de klassieke taxicentrales uitgesloten worden en enkel de echte digitale platformen zoals Uber, die een veel grotere controle op de chauffeurs hebben, onder de definities vallen. Het Europees voorstel van richtlijn werd ondertussen al  door het Europees Parlement gestemd.

Top