GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/03/2023 - Controleactie op taxi's op Brussels Airport levert resem inbreuken op

De controleactie vond op vrijdag 17 maart plaats en naast de lokale politie en de federale politie namen ook andere overheidsdiensten deel.


Bij een grootscheepse controleactie op taxi's op Brusselse Airport hebben verschillende controlediensten een resem inbreuken vastgesteld. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde dinsdagavond. Het parket kondigt dan ook een streng vervolgingsbeleid aan, waarbij overtreders steevast zullen vervolgd worden voor de politierechtbank. Vanaf 18 juni 2023 zal het parket bij een aantal inbreuken ook overgaan tot inbeslagname van het betrokken voertuig, klinkt het.

De controleactie vond op vrijdag 17 maart plaats en naast de lokale politie van Zaventem en de federale politie namen ook verschillende andere overheidsdiensten zoals de DVZ, de RSVZ, de RVA, de RSZ, Brussel Mobiliteit, Service Public de Wallonië, Vlabel en de Douane eraan deel. 

"In totaal werden 57 taxivoertuigen en 10 autobussen gecontroleerd en werden 41 inbreuken vastgesteld", zegt het parket Halle-Vilvoorde. "Het ging onder andere om het niet hebben of uithangen van een correcte vergunning of vervoersmiddelen waarvan de keuring vervallen was. Eén proces-verbaal werd opgemaakt voor het gebruik van drugs in het verkeer. De sociale inspectiediensten stelden tien inbreuken vast en de douanediensten inden twee penale boetes. Vlabel controleerde dan weer 39 voertuigen waarvan er vijf niet in orde waren met de verkeersbelasting, en DVZ ontdekte twee personen die illegaal in ons land verblijven."

Volgens het parket wijzen de inbreuken op de nood aan een streng vervolgingsbeleid: "Er wordt duidelijk heel wat gezondigd tegen de twee basisvoorwaarden voor het uitoefenen van individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen, namelijk het voorhanden zijn van een vergunning en het bezitten van een bestuurderspas of een gelijkwaardig document uitgegeven in de andere regio's. Inbreuken hierop zullen steeds vervolgd worden voor de bevoegde politierechtbanken, die gevangenisstraffen tot drie maanden en geldboetes tot 80.000 euro kan opleggen, en de verbeurdverklaring van het voertuig kan uitspreken."

"Vanaf 17 maart 2023 tot en met 17 juni 2023 zullen overtreders gewaarschuwd worden dat hun taxivoertuig in beslag kan worden genomen met het oog op verbeurdverklaring", gaat het parket verder, "en dat op basis van het Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, dat van kracht is sinds 1 januari 2020 voor verscheidene zwaardere inbreuken."

Vanaf 18 juni 2023 zal het parket systematisch overgaan tot inbeslagname als de betrokken bestuurder geen, een valse of een vervallen vergunning bezit, geen houder is van een bestuurderspas of gelijkwaardig document, of als hij meermaals betrapt wordt op het onwettig ronselen van klanten, aldus nog het parket.

"Bij elke controle tussen 17 maart en 17 juni zal daarvoor gewaarschuwd worden, en in elk aanvankelijk proces-verbaal dat in die periode wordt opgesteld naar aanleiding van een inbreuk op het individueel bezoldigd personenvervoer, zal dit ook uitdrukkelijk vermeld worden. Met deze aanpak willen we een duidelijk signaal geven aan de taxisector en de veiligheid van de passagiers verhogen. Ook willen we de oneerlijke concurrentie en de overlast op de luchthaven tegengaan."

Bron: Belga, 28/03

Bekijk hier de reportage en interview op TV:


Top