GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/03/2023 - Vlaanderen: Niet-dringend zittend ziekenvervoer.

Minister van Volksgezondheid Hilde Crevits onderzoekt  momenteel het niet-dringend ziekenvervoer. 

GTL had eind februari Vlaams minister van Volksgezondheid Crevits aangeschreven naar aanleiding van de vraag van bepaalde stakeholders in de Vlaamse commissie niet dringend liggend ziekenvervoer, om deze commissie uit te breiden tot het niet-dringend zittend ziekenvervoer.

GTL vestigde toen de aandacht van de minister op het feit dat het aangepast niet-dringend zittend ziekenvervoer in Vlaanderen – inclusief het zittend zorgvervoer naar revalidatiecentra of zorginstellingen (behalve als het om dringend ziekenvervoer gaat of een begeleider nodig is) – door privébedrijven van de taxisector (IBP) uitgevoerd wordt.

Minister Crevits voert onderzoek over niet-dringend ziekenvervoer

Minister Crevits antwoorde daarop  dat "op vandaag het niet-dringend ziekenvervoer onderscheiden wordt op basis van de houding van de patiënt: liggend, zittend dan wel in een rolstoel. Het niet­ dringend liggend ziekenvervoer wordt geregeld door het betreffende decreet, het niet-dringend zittend ziekenvervoer valt onder het decreet betreffende het individuele personenvervoer."

Anderzijds laat Minister Crevits weten dat ze vaststelt "dat er grote onduidelijkheid heerst bij de politionele diensten over de toepasselijke regelgeving".

Daarom onderzoekt ze momenteel of een hervorming van het niet-dringend ziekenvervoer, waarbij het onderscheid niet langer wordt gemaakt op basis van de houding van de patiënt, maar eerder op basis van de nood aan (medische) ondersteuning en toezicht tijdens het vervoer, verheldering kan brengen.

Reactie van GTL

GTL vroeg daarop onmiddellijk om als federatie van de sector van individueel bezoldigd personenvervoer, die een belangrijk deel van de markt van het niet-dringend zittend ziekenvervoer vertegenwoordigt, bij het bewuste onderzoek betrokken te worden.

Indien men uitgaat van de “nood aan (medische) ondersteuning en toezicht tijdens het vervoer”, dan riskeert men in de studie specifiek de benadering van de ambulancesector te volgen, waarbij patiëntenvervoer gedefinieerd wordt als het vervoer van en/of naar de zorginstelling of zorgverstrekker.

Vanuit het standpunt “mobiliteit’ (GTL), wordt van de houding (zittend) en het niet-dringend karakter (dus ook geen nood aan een begeleider) vertrokken. Zo wordt het grootste deel van het rolstoelvervoer in Vlaanderen uitgevoerd door aangepaste taxibusjes (voor Mutas, voor mobiliteitscentrales of op vraag van de klant). Taxi’s worden daarnaast nog voor veel ander niet-dringend zittend ziekenvervoer ingezet: vervoer naar de dokter, naar de zorginstelling/het ziekenhuis, naar dagrevalidatiecentra, bijvoorbeeld ook voor het vervoer van nierdialyse-patiënten, kankerpatiënten en noem maar op. In veel gevallen is dat in opdracht van ziekenfondsen of van de zieke zelf.

We houden u verder op de hoogte.

Top